Grudzień 02 2023 18:16:02
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Wiadomości z Gazety Gdańskiej część I

#################### 1905 ####################


Gazeta Gdańska 09-03-1905
Potrzebna zaraz dobra zwinna kucharka, któraby się znała doskonale na kuchni, praniu i prasowaniu, do naszego domu. Tylko bardzo dobre rekomendacye będą uwzględnione. Wacław Korzeniewski,Nowe.(Neuenburg Wpr.)


#################### 1909 ####################


Gazeta Gdańska 06-02-1909
Nowe. We wtorek było tu posiedzenie radnych, na którem wybierano zarząd. Na przewodniczącego rady miejskiej wybrano radzcę szkolnego Engelien, na zastępcę mistrza mularskiego Lana, na sekretarza pozasłużbowego nauczyciela Wollermanna, na zastępcę kupca Albrechta.

Gazeta Gdańska 09-02-1909
Grudziądz. Rodak nasz tutejszy p. Zmura, posiadający kamienicę przy ulicy Podgórnej, nabył w Komorsku 140 morgową posiadłość po swym szwagrze, śp. Ostrowskim, za 54 tys. marek. Pan Zmura byl dawniej przez długi czas organistą w Komórsku! Pan Z. ma "podobno zamiar ową posiadłość dalej sprzedać, a może ją też między sąsiadów rozparceluje.

Gazeta Gdańska 20-02-1909
Warlubie. Okropny los spotkał robotnika Witkę. Zakradł on się na strych obory, i przez dwa tygodnie ukrywając się tam, żył ze zapasów, jakie się znajdowały w wędzarni. W zeszłym tygodniu znaleziono go omdlałego. I co się wykazało ? Oto nieszczęśliwy był bez nóg. Obie mu odmroziły się i odpadły. Jedną nogę znaleziono na strychu, drugą w stajni.

Gazeta Gdańska 27-02-1909
Warlubie. Włóczęga, który to przez dwa tygodnie ukrywał się tu na strychu, i odmroził sobie nogi tak, że mu poodpadały, żyje, i jest nawet nadzieja, że zostanie przy życiu. Sąd zajmuje się już nim nawet, i zamierza mu proces wytoczyć o kradzież. Los takiego włóczęgi nie jest doprawdy godzien pozazdroszczenia.

Gniew. Żonie pewnego tutejszego obywatela odgryzł koń nos. Nieszczęśliwa kobiecina wyjechała do Gdańska, ażeby się leczyć.

Gazeta Gdańska 10-03-1909
We Warlubiu spalił się dom mieszkalny ze stajnią i stodołą, należący do chałupnika Franciszka Lenskiego. Straty są wielkie, bo inwentarz nie był zabezpieczony.

Gazeta Gdańska 22-04-1909
Bzowo. Wiarusy skarżą się tu na oberżystę p. Sikorskiego, ponieważ karczmę swą, o kilka kroków od kościoła oddaloną, sprzedał kolonizacyi. Karczma ta była połączona ze salą do zebrań. Jest to wielki ubytek dla gminy ze względu na ogromną stratę, jaką polskość poniosła przez zaprzedanie dóbr bzowskich, obszaru 6000 mórg, kolonizacyi. Przeszło 40 rodzin polskich będzie musiało powoli opuścić majątek i ustąpić miejsca kolonistom.

Gazeta Gdańska 11-05-1909
Warlubie. Pociąg, kursujący pomiędzy Tczewem a Laskowicami i to wieczorem o 11, zaś dopołudnia o 10.25 godzinie, został zniesiony, bo się nie opłacał.

Gazeta Gdańska 18-05-1909
Warlubie. We wtorek dn. 18 maja o godz. 3 po połud. odbędą się wybory zastępców gminy w hotelu p. D. Hermana w Warlubiu we wszystkich trzech klasach, a więc uprasza się wszystkich wiarusów, aby się jak jeden mąż na wybory stawili, gdyż w drugiej i trzeciej klasie jest nasze zwycięstwo pewne, gdy tylko każdy wiarus się stawi. Kto się nie stawi, i dla tej, w której klasie przepadniemy, ten zasłuży na naganę w gazecie, gdyż innowiercy czynią duże wysiłki, objeżdżają na kółkach i zbierają tak zw. „folmachty" od wdów aby tylko swego przeprowadzić. Niech żadna wdowa polka upoważnienia czyli „folmachtu" niemcowi nie da. U nas jeszcze zupełnie cicho i nikt jeszcze się tem nie zajął, nawet żaden obywatel, któryby mógł dać ubogiemu człowiekowi dobry przykład. Jest to bardzo smutne, jeżeli się tak dzieje. Kogo postawimy na zastępców gminy, to w niedzielę dnia 16-go b. m. obierzemy na posiedzeniu w zwykłym lokalu naszych posiedzeń o godzinie 5-tej do południu.

Gazeta Gdańska 20-05-1909
Warlubie. Podczas nabożeństwa w niedzielę podpaliło kilku niedorostków przez nieostrożność zagajnik z witkami, hodowanemi przez gospodarza p. Majewskiego. Strat wielkich niema, ponieważ pożar stłumiono w samym zarodku.

Gazeta Gdańska 25-05-1909
Warlubie. Wybory wtorkowe zastępców gminy wypadły dla naszych niestety niepomyślnie. Polacy przepadli we wszyskieh 3 klasach. W klasie 3 przyszło do ściślejszych wyborów. Część wyborców polskich przedwcześnie się wyniosła, tak że i w tej klasie zwyciężyli Niemcy i to 49 głosami przeciwko 42.

Gazeta Gdańska 05-06-1909
Nowe. W poniedziałek utonął na Wiśle przy kąpaniu 12-letni syn mistrza krawieckiego Kazanieckiego -Alfons. Żałość rodziców jest wielka.
W Ostrowitem palił się we wtorek las, należący do kasy pożyczkowej w Świeciu i do p. Fitzermanna w Nowem. Iskra, wyrzucona z lokomotywy spowowodowała takowy. Pożar ugaszono i ocalono tem samem część lasu.

Gazeta Gdańska 10-06-1909
Warlubie. Córka chałupnika Huśta z Krusza została na szosie przejechaną przez samochod. Samochód pochwycił gdy zamierzała wyprzedzić go i przejść na drugą stronę. Rany są ciężkie, ale nie niebezpieczne.

Gazeta Gdańska 17-06-1909
Nowe. Piątkowa burza, która po obiedzie rozpętała się nad miastem naszem  wyrządziła niezmiernie wiele szkody. Była ona bowiem połączoną z trąbą nadpowietrzną. W kilku nieledwie sekundach zwiane zostały z powierzchni domostwa pań Kumkę, Pahlke, i dom p. Liczkowskiego i stodoła gościnnego Lehmanna. Oprócz tego uszkodzonych zostało kilka innych budynków. Z ludzi nikt szwanku nie poniósł.

Gazeta Gdańska 19-06-1909
Małe Warlubie. W zeszłym tygodniu w środę w nocy o 2 godzinie spalił się doszczętnie wiatrak, należący do właściciela Rahna. W poniedziałek wybuchł pożar w Białej górze u chałupnika Busnika, i spalił mu doszczętnie domostwo.

—Na jeziorze Łąkiem utonął w poniedziałek 70-letni rybak Loschmann. Wydobyto go niebawem, ale wszelkie wysiłki, zmierzające do ocalenia mu życia, spełzły na niczem. Ponieważ nieboszczyk przyczyny do samobójstwa nie miał, zaś pływać umiał, przeto zachodzi mniemanie, że prawdopodobnie ruszył go we wodzie paraliż.

Gazeta Gdańska 10-07-1909
Nowe. W niedzielę po nieszporach udali się synowie posiedzicielscy Marcin i Jan Grochoccy z Pieniążkowa nad jezioro ostrowickie, by użyć kąpieli. Obaj utonęli.

Gazeta Gdańska 22-07-1909
Grudziądz. W Pastwisku pod Grudziądzem zaszedł okropny wypadek wskutek zwykłej strasznej lekkomyślności używania nafty do wzniecenia lub podsycenia ognia. Żona tamtejszego obywatela Kuhna kazała starszej swej córeczce naniecić ognia w piecu. Dziewczę użyło do tego nafty, z którą się obeszło tak nieostrożnie, że nastąpiła eksplozya, bańka rozprysła się na trojga dziatwy sukienki. Zanim nadeszła pomoc, spaliło się dwoje dzieci na węgiel, a trzecie wskutek strasznych oparzelizn zakończyło niebawem życie.

Gazeta Gdańska 05-08-1909
Na Mątewskiej Pastwie srożył się w zeszły czwartek pomiędzy 6 a 7 godziną pożar, który wybuchł u gospodarza Jakuba Lietza. Ponieważ dął ostry wiatr, przeto pożar rozszerzył się z błyskawiczną szybkością. Lietzowi spalił się dom mieszkalny, stajnia oraz stodoła z całym martwym inwentarzem oraz czterema sztukami świń. Pożar ogarnął również posiadłość gospodarza Matlengowskiego i spalił mu dom mieszkalny, stajnię i stodoły. Bydło ocalało szczęśliwie, ponieważ pasło się w tym czasie na murawie. Straty pokrywa w części zabezpieczenie.

Gazeta Gdańska 10-08-1909
Nowe. Mistrz piekarski p. Antoni Baranowski sprzedał swe gospodarstwo przy ulicy gdańskiej num. 16 za 20 500 marek nauczycielowi p. Augustowi Dąbrowskiemu z miejskiego Bochlina.

Gazeta Gdańska 04-09-1909
Warlubie. Tartak parowy wdowy Maryi Bethenhoff zgorzał doszczętnie w niedzielę. Obok zabudowań zginęły w płomieniach całe pokłady desek.

Gazeta Gdańska 07-09-1909
Nowe. W tych dniach odbyła się parcelacya majątku wdowy p. Rosenfeldowej w Bratwinie. Dworostwo z 108 morgami przeszło w ręce polskie, nabył je za 60 tysięcy mk. p. Buczkowski, który niedawno swoje gospodarstwo sprzedał.

Gazeta Gdańska 18-09-1909
Nowe. Tutejszy drogerzysta usiłował się otruć, bo dał w zastaw cudze koło, a nie mógł go wykupić, gdyż resztę pieniędzy, 25 marek zmarnował w restauracyi z niewieścią posługą. Trucizna, którą spożył, nie wystarczała do odebrania mu życia.

Gazeta Gdańska 21-09-1909
Kościelna Jania. (Dobrzy przyjaciele). Kupczyk Freitag z Leśnianu pojechał z dwoma znajomymi do Starogardu. Będąc przy pieniądzach, pohulali sobie, ale przy powrocie zauważył Freitag braku portmonetki ze 70 mar. pieniędzy i zegarka. Powziął podejrzenie na swych towarzyszy, i gdy u nich rewizyę podjęto, znaleziono i pieniądze i zegarek.

Gazeta Gdańska 25-09-1909
Lalkowy. W niedzielę dn. 19 b. m. obchodziła parafia lalkowska rzadką nader uroczystość: 500-letni jubileusz poświęcenia kościoła tutejszego. Z bliska i z daleka zebrało się kilka tysięcy ludzi, ażeby brać udział w obchodzie jubileuszowym, tem więcej, że zaszczycił nas swą obecnością najprzew. ks. biskup sufragan dr. Klunder. Przybył w sobotę po południa z swym kapelanem ks. Katherem, przywitany na dworcu w Czerwińsku przez naszego czcigodnego ks. proboszcza i przywiedzion do wioski naszej pięknie w zieleń i bramy powitalne przystrojonej. Nazajutrz rano o 10 tej wprowadzono ks. biskupa z plebanii w procesyi do kościoła, gdzie odprawił sumę pontyfikalną w asystencyi ks. sabregensa lic. Maleckiego z Pelplina i ks. wikarych Kallasa z Barłóżna i Gregorkiewicza z Pieniążkowa. Obecnych było 15 księży z dekanatu i z dawniejszych duszpasterzy tutejszych ks. subregens lic. Malecki z Pelplina i ks. prob. Jaruszewski z Osielska. Po sumie przemówił z ambony znany z wymowy swej ks. dziekan dr. Wolszlegier w pięknych i do serc przenikających słowach. Szkoda tylko, że obszerna nasza świątynia tylko część wiernych w swych murach pomieścić mogła. Po kazaniu odprawił ks. prob. dr. Muszyński procesyą z Przenajśw. Sakramentem, Którą zakończono odśpiewaniem pieśni „Ciebie Boże chwalimy". Na cześć ks. biskupa i przybyłych gości odbył się obiad na ozdobnie przystrojonej sali p. Dzięgielewskiego, w którym brał udział także dozór kościelny i reprezentacya gminna. Wznoszono różne toasty na cześć najprzew. ks. biskupa, duchowieństwa obecnego, parafii itd. Po skończonym obiedzie odprawiły się nieszpory. Wieczorem odbył się korowód z pochodniami, kościoł był rzęsiście oświetlony świecami i bengalskim ogniem. Przy plebanii zaśpiewano pieśń „Serdeczna Matko" i wzniesiono okrzyk na cześć najprzew. ks. biskupa. — Na pamiątkę jubileuszu ofiarowały dla naszego kościoła sąsiednie parafie drogocenną, srebrną wieczną lampkę, pan Korzeniewski z Nowego pluszowy kobierzec przed wielki ołtarz i p. Conrad, właściciel Frący i folwarku lalkowskiego, srebrny talerz z ampułką do chrztu świętego. ("Pielgrz.")

Gazeta Gdańska 12-10-1909
Sąd w Nowem zarządził dochodzenia w sprawie nieregularności, jakie zajść miały podczas ostatnich wyborów do parlamentu w Świeckiem i w okolicy Nowego. Zawezwano kilku przewodniczących okręgów wyborczych jako świadków. Przesłuchy wykazały, że protesty przeciwko ważności wyborów są uzasadnione.

Gazeta Gdańska 21-10-1909
Świecie. We Wielkim Komorsku popadł w szaleństwo 20-letni syn szafnera pocztowego Maks Kluwe z Gdańska. Począł wybijać szyby, drzwi, właził na domy, wygrażał się przechodniom itd. Odstawiono go do zakładu dla obłąkanych w Świeciu.

Gazeta Gdańska 02-11-1909
Nowe. Na dworcu na stacyi Hardenberg wykoleił się wagon towarowy. Dwie godziny minęły, zanim zdołano usunąć przeszkodę. Skutkiem tego spóźnił się o cale trzy kwadranse pociąg osobowy, spieszący do Bydgoszczy.

Gazeta Gdańska 09-11-1909
Warlubie. W dniu jarmarku wieczorem zadźgał pobierający rentę Jasiński z Komorska robotnika Mokwę. Zadał mu nożem rzeźnickim trzy rany. Obaj pokłócili się wskutek żony zamordowanego, z którą Jasiński utrzymywał niedozwolony stosunek.

Gazeta Gdańska 16-11-1909
Kamionka. Na sali p. Jędrzejewskiego odbył się tu zeszłej środy przy udziale około 180 rodaków wiec. Zagaił go o 6 godz., wieczorem ks. prob. Wiśnicki z Kościelnej Jani wstępnemi słowami o znaczeniu wieca. Na przewodniczącego wybrano ks. prob. Wiśnickiego, na sekretarza p. Formańskiego z Pelplina, na ławników pp. Bruchwalskiego i Znanieckiego z Kamionki. Ks. dziekan Wolszlegier w swoim przemówieniu mówił o naszem położeniu w państwie pruskiem, o prawach antypolskich, o szerzenia luterstwa na polskich ziemiach, mówił dalej o ustawie finansowej, przestrzegał przed socyalizmem i wzywał do pielęgnowania cnót narodowych. Ks. prob. Wiśnicki mówił o wyborach w okręgu sztumsko-kwidzyńskim, ostrzegał przed lekkomyślnem wychodztwem i wzywał do trzymania się ziemi ojczystej. Ks. dziekan Wolszlegier wzywał do założenia Towarzystwa wyborczego na okręg kwidzyński, któręby rodaków oświecało o ważności wyborów i do nich przygotowywało. Takie Towarzystwo założono, i wybrano przewodniczącym ks. dziekana Wolszlegiera, zaś sekretarzem i skarbnikiem ks. prob. Korowskiego z Lalków. Na członków zgłosili się wszyscy wiecownicy.

Gazeta Gdańska 20-11-1909
Świecie. Kandydatami naszymi do sejmiku powiatowego są: na Drzycim ks. prob. Cyra z Drzycimia, na Przysiersk p. L. Neumann ze Świecia, na Osie p. dr. Drzycimski z Osia, na Lipinki Nowskie p. Wojnowski z Kończyc.


#################### 1914 ####################


Gazeta Gdańska 12-02-1914
Nowe. Tow. śpiewu „Harmonia" wspólnie z Towarzystwem Młodzieży Kupieckiej, urządza w niedzielę 15 go lutego rb. na sali hotelu Klostergarten (Fischer i Sp) wielkie przedstawienie amatorskie. Odegranym zostanie dramat ludowy „Czartowska Ława." Po przedstawieniu zabawa z tańcami. Początek o godzinie 6 i pól wieczorem.

Gazeta Gdańska 10-03-1914

Pieniążkowo. P. Haftka sprzedał folwark swój w Dąbrówce, przeszło 400 mórg pszennej ziemi, niemcowi i lutrowi, zarobiwszy przy tej szacherce 50 tysięcy marek.

Gazeta Gdańska 17-03-1914
Nowe. W jeziorze utonął kowal Jan Kazubowski.

Gazeta Gdańska 31-03-1914
Bzowo. Nasza wioska, otoczona zewsząd domkami kolonistów, doczekała się bardzo wzniosłej uroczystości. Staraniem się ks. Proboszcza doczekaliśmy się Drogi krzyżowej. W dniu 27 lutego dokonał aktu poświęcenia ks. Hamerski. Uroczystość ta podniosła ducha parafian i rozgrzała serca nową otuchą, to też utkwi na długo w pamięci. Ukochanemu duszpasterzowi naszemu należy się szczera i serdeczna wdzięczność.

Gazeta Gdańska 09-06-1914
Okręg nowsko-starogardzki Związku Kół Śpiewackich na Prusy Królewskie urządza swój tegoroczny zjazd śpiewacki w Starogardzie w dniu 28-go czerwca. Na wielkie to święto pieśni polskiej już teraz zapraszamy wszystkie towarzystwa polskie Strogardu i okolicy do gremialnego udziału, o ile możności także ze sztandarami. Zgłoszenia uprasza się pod adresem prezesa okręgowego: Leon Kowalski, Starogard — (Pr. Starogard).

Gazeta Gdańska 11-06-1914
Nowe. Z rozporządzenia prezesa regencyjnego zamykane będą tutaj składy z dniem 15-go bm. o godzinie 8 wiecz.

Gazeta Gdańska 26-09-1914
Nowe. W Warlubiu przejeżdżało kilka pociągów z rannymi i jeńcami rosyjskimi, którzy rozumieli po niemiecku. Należeli oni do tak zw. pułków finlandzkich. Pomiędzy innemi opowiadali, iż wogóle niechętnie walczyli przeciwko armii niemieckiej i skoro mogli to uczynić, to zaraz podnosili ręce do góry, aby dostać się do niewoli. Na dworcu w Warlubiu zajmowało się rozdzielaniem pożywienia i napoi urzeźwiających pomiędzy jeńców towarzystwo kobiet niem. z Nowego.

Gazeta Gdańska 08-10-1914
Warlub. Rodak nasz p. Władysław Kaszubowski z Warlubia odznaczony został dnia 10 września żelaznym krzyżem za zasługi i odwagę w bitwie przy Gąbinie.

Gazeta Gdańska 17-10-1914
Świecie. Dzierżawca szkuty Fr. Zeruch w Topólnie utonął dnia 3 bm. we Wiśle. Za odnalezienie zwłok wyznaczył brat jego, posiedziciel Rudolf Zeruch w Trylu pod Nowem nagrodę.


#################### 1915 ####################


Gazeta Gdańska 19-01-1915
Świecie, Deputowonym do sejmiku obrano podczas wyborów uzupełniających w 4 obwodzie związku wyborczego gmin wiejskich posiedziciela p. Stanisława Wojnowskiego z Kończyc.

 

#################### 1916 ####################


Gazeta Gdańska 08-06-1916
Nowe. Właścicielowi Janiszewskiemu skradli złodzieje 5 kur. Pomiędzy pozostawionymi był też młody kogut. Temu przywiesili dowcipni złodzieje kartkę z napisem: „Odstawiony na 1 rok."

Gazeta Gdańska 27-06-1916

Gniew. Obóz jeńców, rosyjskich oficerów, ma zostać zniesiony. Jeńcy mają zostać podzieleni na inne obozy. Dawniejszy zamek zajmą z powrotem jego dotychczasowi mieszkańcy.

Gazeta Gdańska 26-08-1916
Nowe. Na piątkowy targ na bydło i konie spędzono mało inwentarza. Za zwykłe konie płacono 1400 do 1500 marek; za lepsze wyższe znacznie ceny. Za kozy płacono 80 do 100 marek; za krowy 1100 marek.


#################### 1917 ####################


Gazeta Gdańska 27-02-1917
Nowe. „Wyzwolenie" w Nowem złożyło ś. p. Henrykowi Sienkiewiczowi hołd w obchodzie dnia 11 - go b. m. Ze względu na niesprzyjające okoliczności miała uroczystość charakter zebrania poufnego. Oprócz członków „Wyzwolenia" wzięli w niej udział zaproszeni imiennie goście. Na podniosłość nastroju nie wpłynęła okoliczność ta ujemnie. Utrzymana w odpowiednim tonie dekoracya salki Czytelni Publicznej, doborowy program i wspólny śpiew na nutę chorału, mazurka i naszego hymnu — wszystko to zlało się w jeden silny odczuciem akord myśli i serc. Deklamacye „Pogrzeb Kazimierza Wielkiego'- z Wyspiańskiego i Przesmyckiego „Święty ogień" wygłosili p. Ad. Korzeniewski i p. Buczewska. O życiu i zasługach Sienkiewicza jako artysty, nauczyciela narodu i wielkiego społecznika mówiła p. Wal. Krysiewiczówna z Poznania. „Śmierć Podbipięty" i „Janka Muzykanta" recytował p. M. Korzeniewski. Na fundusz Sienkiewicza dla głodnych w Polsce zebrano mk. 41,50.


#################### 1919 ####################


Gazeta Gdańska 05-03-1919
Nowe. Na jeziorze tutejszem zarwało się 2 chłopców w wieku 11 i 12 lat na lodzie i utonęli. Zwłoki ich wyłowiono.

— Podobnie jak w Komorsku, zamierzano i tu wykonać napaść rabunkową na plebanię. Nocy niedzielnej zapukał ktoś do drzwi, mówiąc, że przyszedł prosić księdza do chorego. Gdy mu zaś odpowiedziano, ża ma się z tem udać do kościelnego, bąknął coś z rozdrażnieniem i poszedł. Następnie wykazało się, że było tam aż trzech mężczyzn.

Gazeta Gdańska 22-06-1919
Nowe. Niniejszem donoszę wszystkim Filjom Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, że z powodu fałszywej denuncjacji zostałem dnia ll go bm. przez sędziego śledczego osadzony w areszcie śledczym. Na wniosek obrońcy, p. adwokata Szychowskiego z Grudziądza zostałem dnia 18*go b. m. wypuszczony na wolność. W pracy mej zarobkowej nastąpiła w czasie tym przerwa. Upraszam zatem wszystkie Filje, które ode mnie odebrały znaczki, aby za nie nadesłały niezwłocznie pieniądze do centralnego zarządu w Katowicach. Adres: Zjednoczenie Zawodowe Polskie in Kattowitz O.S., Beatestrasse 23. Po wszelki materiał zgłaszać należy się do Torunia. Adres: Antoni Grzechowiak Thorn Mocker. Graudenzerstrasse 90. Po poradę w sprawach zarobkowych lub przybycie na zebranie, albo wiec, wprost do mnie. Tomasz Jankowiak, Neuenburg Westpr.

Gazeta Gdańska 16-07-1919
Świecie. Pana Juljusza Rosińskiego, który przesiedział przeszło 3 miesiące w pruskiem więzieniu w Grudziądzu, oskarżony o zdradę stanu, za staraniami Rady Ludowej w Nowem, nareszcie w ubiegłym tygodniu wypuszczono na wolność.

Gazeta Gdańska 15-08-1919
Nowe. Gdy p. Smoczyński jechał dziś rano koleją do Świecia, spostrzegł w Twardej Górze żołnierz grencszucu z pośród tych, którzy są kontrolerami kolejowymi, u niego u krawata szpilkę z białym orzełkiem. Wtedy przyskoczył do niego i zdarł mu ową szpilkę, i to tak gwałtownie, że podarł przytem krawat i wygrażał: wir werden den verfluchten Polen Kaschuben zeigen, was wir konnen. Znienacka napadnięty p. Sm. zląkł się i ledwie wiedział co się dzieje. A więc podobne wybryki jakoś końca nie biorą, chociaż czas do tego już najwyższy.


#################### 1920 ####################


Gazeta Gdańska 09-01-1920
Sprawy organistów. Walne zebranie Związku tow. organistowskich diecezji Chełmińskiej odbyło sie we wtorek, dnia 30 grudnia z. r. o godz. 3 po południu na sali dworcowej w Tczewie. — Zastąpione było 16 dekanatów. — Zebranie zagaił zastępca prezesa p. Pater z Torunia, którego obrano też przewodniczącym zebrania. — Protokół pisał p. Bruski z Sierakowic. Prezes p. Heina z Starogardu z powodu nieszczęścia kolejowego na zebranie nie przybył. — Sprawozdanie z działalności Związku zdał w zastępstwie prezesa pan Pater z Torunia. Majątku posiada Związek 2 200 marek. Pieniądze te złożone są w bankach ludowych w Starogardzie i Sierakowicach. Dokładnego sprawozdania kasowego nie złożono, ponieważ skarbnik podczas wojny z diecezji się wyprowadził. — Do Zarządu wybrany jako prezes p. Pater z Torunia, jako zastępca p. Karczyński z Pelplina, sekretarz p. Frydrychowski z Nowego, zastępca p. Gagała z Subków. skarbnikiem p. Bruski z Sierakowic. Do komisji rewizyjnej wybrani pp.: Podlaszewski z Skurcza i Bielicki z Sampławy. — W sprawie dochodów uchwalono rezolucję o dokładkę drożyźnianą. Rezolucję tę wyśle związek do Władzy Biskupiej i Zarządów kościelnych. — Uchwalono dalej jednogłośnie do Związku Zawodowego organistów na całą Polskę przystąpić. Koła dekanalne wzywa się, aby najpóźniej do 1 lutego rb. deklaracje przystąpienia na ręce sekretarza Związku p. Frydrychowskiego — Nowe — Neuenburg Wpr. — nadesłali. — Dotychczasowego prezesa p. Hejna z Starogardu w dowód uznania jego pracy około rozwoju naszego Związku mianowano jednogłośnie prezesem honorowym. Na tem zebranie zamknięto.

Gazeta Gdańska 11-05-1920
Nowe. W mieście naszem potrzebny od zaraz lekarz-Polak, ponieważ obecny w najbliższym czasie Nowe opuszcza, obejmując posadę fizyka powiatowego. Pozostaje tylko jeden lekarz— Niemiec. Miasto liczy 6000 mieszkańców, a parafja 9000 dusz. Miasto i okolica w znacznej większości polskie. Pośpiech konieczny — mieszkanie do dyspozycji.

Gazeta Gdańska 21-07-1920
Książki olbrzymy. Biblioteka królewska w Sztokholmie posiada rękopis znany, p. n. „Biblji djabelskiej" nazywają go również „księgą olbrzymem" z powodu jego niezwykłej objętości. Długość tej księgi wynosi 90 centimetrów, szerokość zaś — 50, a ciężar jest taki, że trzech ludzi zaledwie może ją unieść. Księga zawiera 3039000 stronic; siedmiu kartek braknie. Każda stronico składa się z dwu kolumn. Obliczono, że na wyrób pergaminu tej księgi zużyć musiano skór z 460 osłów Oprawa zrobiono jest z drzewa dębowego grubości 4 i pól centymetra z klamrami. Innym podobnie olbrzymim tomem jest księga wykonana przez Tow. „Hiek*Judd" w San Francisko i wystawiona na pokaz podczas wystawy Kalifornijskiej, gdzie odegrała rolę albumu pamiątkowego. Księga ta waży 250 klgr.; a rozmiary jej są: 0775 06 5., a oprawy 085 0 70, grubość zaś 0,5. Tom ten składa się z 7000 stronnic, na których widnieje 135 000 podpisów.

Gazeta Gdańska 10-11-1920
Nowe, nad Wisłą. Na fundusz Polskiego Czerwonego Krzyża, dla dzielnych żołnierzy pomorskich, mających wkroczyć na początku przyszłego miesiąca do dzielnicy naszej, odbędzie się w niedzielę, dnia 4 stycznia o godz. 5 na sali pana Borkowskiego „Wieczór słowa i pieśni" z doborowym i obfitym programem, na który już dzisiaj Szan. Rodaków z Nowego i okolicy jak najuprzejmiej zapraszamy. W przerwach zimny bufet pań z Czerwonego Krzyża.
— Towarzystwo Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowem- Do rodaków nie należących dotąd do naszego Towarzystwa zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapisywanie się na członków; P. Cz. K. u sekretarza naszego p. R. Chalickiego

Gazeta Gdańska 20-11-1920
Nowe. W niedzielę, 21 bm. urządziło Tow. św. Wincentego a Paulo gwiazdkę dla ubogich miasta, połącząjąc zarazem z obdarzeniem dzieci z ochronki. Gości zebrało się dużo, którzy otaczali starych ubogich ludzi, oczekujących z wielkiem zaciekawieniem darów i niespodzanek. Salę ozdabiała choinka, ubrana swojskiemi ozdobami, lśniąca w świetle świec, jak owa gwiazda betlejemska, która zwiastowała, iż narodził się Pan Wszechmocny, aby odkupić świat. W tym roku świąteczny nastrój wywarł większe niż zwykle wrażenie; stoimy bowiem u wrót wyzwolenia z pętów nieprzyjacielskich. — Śpiewem ogólnym „Gdy się Chrystus rodzi" rozpoczęła się uroczystość. Ks. B. przemówił do zebranych dzieci i biednych, witając ich słowami: „Wy wprawdzie ubodzy, lecz od Chrystusa umiłowani'. — Ochronka urozmaiciła wieczór Śpiewem, przedstawieniem chłopców wedle komendy i tańcem dziewczątek z lalkami. Z podziwem patrzeli wszyscy w rygor i porządek panujący w szeregach małych Polek i Polaków. Po ukończonym występie rozpoczęła się dopiero działalność pań Św. Wincentego a Paulo. Każda z pań miała swoich ubogich, którym wręczała paczki zawierające odzież, żywność i słodycze, dzieci z ochronki dostały zabawki i różne niespodzianki. Ogółem obdarzono 96 ubogich i 80 dzieci. Z zadowoleniem odchodził każdy obdarzony, i tą przyjemną myślą, że nie zapomniano go w szeregu wielkiej liczby, -Właśnie ta gwiazdka ubogich winna paniom działającym, być najlepszym zadosyćuciynieniem za niezłomną pracę i działalność. - Wszystkim którzy chociaż drobnostką się przyczynili da urządzenia gwiazdki, serdeczne „Bóg zapłać!"

Gazeta Gdańska 02-12-1920
Piękna posiadłość, 5 morgów roli duży sad owocowy, 2 budynki na Pomorzu w Nowym za 1500 dolarów zaraz sprzedam. Nowe (Neuenburg) ul. Nowyświat nr. 7.


#################### 1921 ####################


Gazeta Gdańska 21-01-1921
Połączenie kolejowe Nowe—Twarda Góra. Burmistrz Sobkowski i naczelnik stacji z Nowego przybyli do Gdańska do tutejszej dyrekcji kolejowej, aby otrzymać pozwolenie od niej na podwyższenie taryfy towarowej i osobowej na linji kolejowej Nowe—Twarda Góra. Taryfa ta równać się miała taryfie kolei państwowych. Po uwzględnieniu tych życzeń należy się spodziewać, iż komunikacja na tej linji będzie wkrótce wznowiona, a kolej ta nie będzie pracowała z deficytem. Nowe zamierza dostarczyć węgli dla niej. Oprócz tego wybrano komisję złożoną z członków z Nowego, która ma powiatowi świeckiemu zaproponować zakupienie tej linji kolejowej.

Gazeta Gdańska 17-02-1921
Sprzedam tanio 50 morg. gospodarstwo o pszennej ziemi w tem 10 morgów łąki. Budynki masywne, żywy i martwy inwentarz ponad normę. 3 konie, 8 sztuk bydła, 9 świń, cena podług umowy. Feliks Kęsik, Wielki Komorsk, stacja kolejowa Warlubie.

Gazeta Gdańska 03-03-1921
Narzędzia kowalskie w dobrym stanie natychmiast do sprzedania. Zgłoszenia przyjmuje Jan Zakrzewski ,mistrz kowalski Wielki Komorsk,poczta Warlubje, pow. Świecki.

Gazeta Gdańska 15-04-1921
Zjazd pocztowców z Pomorza odbył się w niedzielę w Tczewie. W obradach uczestniczyło około 200 osób w tej liczbie 28 delegatów, reprezentujących 20 towarzystw. — Dyrekcję gdańską reprezentowali pp. prezydent Lenartowicz radcowie i referenci Paszotta, Kucharski i Reszko, którzy zabierali głos niejednokrotnie celem informacji, okazując wielką życzliwość dla pocztowców, uważając ich sprawę za swoją jako sprawę ogółu, zarazem państwową. Szczególnie p. prezydent podkreślił pełne zaufanie, jakie żywi do funkcjonariuszy pocztowych tak wyższych, jak i niższych i prosił o zaufanie do dyrekcji. Omawiano szereg spraw żywotnych, przyjęto kilka rezolucji, które złożono na ręce dyrekcji celem przekazania ich do ministerstwa, przyjęto statut ostateczny i wybrano zarząd, w skład którego wchodzą pp. : Kulla z Nowego — prezes, Kowalski z Tczewa zastępca prezesa, Skwierawski z Nowego — sekretarz. Sankowski z Subków — zastępca sekretarza, Deja z Grudziądzą skarbnik, Zagermann z Tczewa, Krzyżek z Kartuz, Helt, Formański z Tczewa, Bruski z Kościerzyny. Przewodniczył obradom tymczasowy prezes p. Michalski z Tczewa, z którego starania około rozwoju organizacji specjalne mu wyrażono podziękowanie.

Gazeta Gdańska 31-05-1921
Powróciłem i przyjmuję pacjentów od 1-go czerwca. Dr.Neumann Nowe

Gazeta Gdańska 14-06-1921
Straszne morderstwo w Bzowie. Wielkie poruszenie wywołało w całej okolicy straszne morderstwo, które w tych dniach wykryto. Chłopacy kąpiący się w poniedziałek w Mątawie ujrzeli trupa strasznie poranionego, w którym rozpoznano obywatela 52 lat mającego, p. Dittmanna, z Grudziądza, który w Bzowie był kupić dawniej posiadłość od p. Kamińskiego. Od tego czasu nie było o nim żadnej wiadomości. Jako podejrzanego o morderstwo aresztowano Kamińskiego.

Gazeta Gdańska 23-07-1921
Utworzenie nowego powiatu na Pomorzu. Dowiadujemy się, że miasto Nowe, w powiecie Świeckim, ma być wyniesione do godności miasta powiatowego. Podług statystyki z 1910 roku obszar projektowanego powiatu wynosi 35 769,6 hektarów z 24 835 mieszkańców. Nowe i sama jego okolica jest zamała do utworzenia oddzielnego powiatu, więc istnieje przypuszczenie, że powiat ten powstanie w połączeniu z Gniewem, przyczem Nowe byłoby miastem powiatowem, gdyż posiada niezbędne dla tegoż gmachy, szpitale, szkoły itp.

Gazeta Gdańska 24-07-1921
Niesympatyczna gazeta w Nowem. Z kół czytelników nowskich odebrał „Dz. Tcz." następujące uwagi o „Gazecie Nowskiej". Dziwić się należy, że w Nowem wychodzi dotąd gazeta niemiecka, która dopiero w ostatnim czasie zamieniła swą nazwę „Weichselbote" na ,,Gazeta Nowska", choć Nowe już tak dawno do Polski należy i mimo, że większość ludności Nowego jest polską. Ze względu na to, że gazeta ta obok cytatów z czasopism niemieckich i trzeciorzędnych romansów, podaje także wiadomości urzędowe, każdy jest zmuszony ją abonować. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu nie może sobie na inne czasopismo pozwolić, jakież oni mają mieć wyobrażenie o polskiej polityce, czytając tylko cytaty z gazet niemieckich? Należy się obawiać, że Niemcy gotowi podać ten wypadek jako dowód, że Pomorze jeszcze nawskroś niemieckie. Pewnem jest, że „Gazeta Nowska" zyskałaby na liczbie abonentów, gdyby podawała wiadomości polityczne z polskich gazet.

Gazeta Gdańska 26-07-1921
Pożar zamku w Gniewie. Dnia 20 b. m. wieczorem o godzinie 9 w koszarach pułku Syberyjskiego, stojącego w starym zamku krzyżackim w Gniewie, wybuchł znienacka groźny pożar. Żołnierze i ludność miasta zauważyli słupy ognia, wystrzelające z dachów czworoboku zamku. Zaalarmowano zaraz pogotowie wojskowe i zwrócono się do okolicznych miejscowości o pomoc. Chodziło władzom wojskowym przede wszystkiem o uratowanie składu amunicji, przed jej wybuchem i o 5000 karabinów najnowszych, świeżo przysłanych do składu. To im się udało: karabiny i amunicję wyniesiono, dzięki poświęceniu żołnierzy i strażaków, którzy z narażeniem życia, biegali z cennym materjałem wśród płomieni. Z Tczewa przysłano specjalnym pociągiem załogę straży ogniowej i posiłki. Grudziądz przysłał swóją na samochodach. Ogromne utrudnienie w ratowaniu sprawił brak kiszek. O godz. 3 rano przepalone dachy runęły z przerażającym hałasem, przebijając cztery piętra w dwóch oficynach czworoboku. Zamek cały zniszczony. Ogień umiejscowiony, choć wewnątrz wszystko tli się jeszcze. Budynek, położony obok nad Wisłą, i mieszczący koszary i więzienie wojskowe jak również stajnie są uratowane. Podkreślamy raz jeszcze poświecenie wojskowe i obywatelskie — żołnierzy załogi Gniewu i straży ogniowej przybyłej z pomocą. Dałby Pan Bóg i wojewódzkie administracje, które całą siłą powinne dążyć do tego, ażeby tępić bezczelną spekulację i paskarstwo.

Gazeta Gdańska 03-08-1921
Nowe — Kradzież za połtóra miliona. W nocy na piątek dopuszczono się w tutejszym domu towarowym firmy Kuczniewski następca wielkiej kradzieży. Złodzieje zabrali ze sobą za blisko półtora miljona materji jedwabnych i innych. Narazie stwierdzono, że w kradzieży uczestniczyły 3 osoby.

Gazeta Gdańska 20-08-1921
Nowe. — Zatrzymany transport bydła. Transport bydła, który miał z Nowego odejść do był. Kongresówki, został przez ludność zatrzymany. Konwojujący oficer Kongresowiak chciał wymusić dalszy transport 21 świń i 7 sztuk bydła i strzelił do pewnego rzeźnika miejscowego. Policja aresztowała oficera. Telefonicznie o radę proszone starostwo rozkazało powstrzymanie transportu.

Gazeta Gdańska 21-10-1921
Nowe. (Ostatnie ceny z targu na bydło.) Na ostatnim targu na bydło płacono za bydło rogate rzeźne 80 000 marek za sztukę, za towar drugorzędny 40 000 do 50 000 marek, za koniec od 80 000 do 200 000 mk.


#################### 1922 ####################


Gazeta Gdańska 26-01-1922
Bzowo, pow. świecki. (Postrzelenie kłusownika). Dnia 21 bm. pomiędzy godz. 5 a 6 wieczorem postrzelony został na kłusownictwie w lesie państwowym w Bzowie przez leśniczego Józefa Zaborowskiego były urzędnik rejonu bud. kwater, nazwiskiem Berthold Iwański, zamieszkały w Grudziądzu przy ul. Kościuszki nr. 19. Ciężko rannego odstawiono do szpitala miejskiego w Grudziądzu, jednakże ranny w drodze zmarł.

Gazeta Gdańska 09-02-1922
Komorsk, pow. świecki. (Wykrycie gniazda złodziei) W jednej z ostatnich nocy skradziono robotnikowi Kuflowi w Komorsku ze zamkniętej stajni wieprza przeszło centnar ważącego. Zamek u drzwi przepiłowano. Świniaka zaraz w chlewie zabito i zabrano ze sobą. Ale zapomiano zatrzeć ślady krwi, która sączyła z miecha. Idąc śladami widocznemi doszła policja państwowa do zagrody chałupnika Dworackiego w Bzowie, gdzie świnię znaleziono. Widocznie tu znajduje się prawdziwe gniazdo złodziejskie, które było postrachem całej okolicy.

Nowe. W nocy na sobotę rozbili jacyś złodzieje w pewnym sklepie garderoby damskiej okno wystawowe i wykradli z wystawy towary wartości 10—15 tys. mk.

Gazeta Gdańska 21-02-1922
Nowe. (Aresztowanie burmistrza). Na polecenie prokuratorji w Grudziądzu aresztowano i osadzono w więzieniu śledczem burmistrza miasta Nowe — Władysława Sobkowskiego. Sobkowski pełnił przez jakiś czas służbę jako sekretarz wydziału powiatowego w Poznaniu. Wskutek malwersacji kartek cukrowych został usunięty z urzędu w Poznaniu i osadzony w więzieniu śledczem - zwolniony został po 9-ciu miesiącach na mocy orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego jego niepoczytalność. W kilka tygodni po zwolnieniu go z aresztu w Poznaniu zdołał przy pomocy fałszywych dokumentów uzyskać posadę stałego burmistrza w Nowem o poborach 6-tej klasy. Na stanowisku tem popełnił Subkowski cały szereg zbrodni, dopuszczając się kilkakrotnie nadużycia władzy swej, połączonego z wymuszeniem i łapownictwem. Literalnie niema domu w Nowem, który nie byłby zmuszony okupić się Sobkowskiemu. Miedzy pozycjami łapówek Sobkowskiego figurują kwoty od 100 do 100 000 marek. Miarą bezczelności Sobkowskiego jest, że czując widocznie, iż w Nowem źródło dochodów wyczerpie się wkrótce, starał się o posadę burmistrza w Starogardzie, gdzie go nawet traktowano jako poważnego kandydata, a wreszcie fakt, że Sobkowski sfałszował pismo Min. Spraw. Wew. z podpisem wiceministra dra Dunikowskiego, spowodował wyjazd delegacji rady miejskiej, która omal nie została w Warszawie aresztowana. śledztwo, prowadzone doświadczoną dłonią powszechnie tu znanego i energicznego Naczelnika sądu dra Ternera, daje coraz obfitszy materiał.

Gazeta Gdańska 08-04-1922
Kronika sądowa. Na rozprawie sądu pokoju w Tczewie w dniu 3 bm. zostali zasądzani: Dawid Hermann z Warlubia za przem. czeku do Gdańska na 10 000 mk. grzywny, w razie niemożności zapłacenia na 4 miesięce więzienia oraz konfiskatę czeku na 31259 mk. niemieckich; Józef Bendyk z Warlubia za przemytnictwa żywności do Gdańska na 15 tysięcy mk. grzywny w razie niemożności zapłacenia na 1 miesiąc więzienia oraz konfiskatę dochodu z sprzedanych towarów.


#################### 1923 ####################


Gazeta Gdańska 25-01-1923
Świecie. (Likwidacja majątków niemieckich.) Komitet likwidacyjny zakwalifkował do przymusowej likwidacji nieruchomości z apteką łącznie z koncesją w Nowem, pow. świecie wraz z posiadłością rolną w obszarze 24 morgów w Bochlinie względnie Trylu pow. Świecie, własność Ottona Thietza.

Gazeta Gdańska 23-02-1923
Nowe. (Pies policyjny wykrywa złodziei) Pies policyjny tut. kupca Liebrosa stał się postrachem dla wszystkich okolicznych złodziei. W Montowie skradziono 3 cennę kaczki do zapłodniania. Pies długo się nienamyślając, zaprowadził policjanta do niedalekiego domostwa, w którem świeżo darte pierze kacze złodzieja wykryło. Przy tej okazji zrewidowano mieszkanie złodzieja kaczek i znaleziono tam rozmaite inne kradzione rzeczy. Dowiedział się o sławie tego psa właściciel młyna w Nowem Demmter, któremu ściągnięto z młyna 6—7 worków zboża, przeznaczonego na zmielenie. Pies wywęszył kilka worków zboża w pobliskiem gdańskiem przedmieściu i znalazł nawet mieszkanie jednego ze wspólników, którego jednak dotąd nie znaleziono. Worki były co prawda próżne. — W kilka dni później odnalazł u rodzeństwa Franzów w Montowie złodzieja szynki i słoniny, którym był ktoś ze służby. Psisko narobiło sobie wskutek swego dobrego nosa wielu nieprzyjaciół.

Gazeta Gdańska 08-05-1923
Świecie. (Nowe Koło Zw. O. K. Z.) Założenie Koła Związku Obrony Kresów Zachodnich w Bzowie, pow. świecki, nastąpiło w niedzielę dnia 22 ub. mieś. po wiecu informacyjnym zwołanym przez p. Jędrzejczaka Przewodniczył p. Osmański, referaty na temat celów i pracy O. K. Z. wygłosili pp.: dr. Maj i Kudlicki z Grudziądza. Wiecownicy przyjęli jednomyślnie rezolucję, domagającą się zlikwidowania własności niemieckiej na podstawie traktatu wersalskiego, oraz wydalenia optantów z państwa polskiego, poczem zawiązali Kolo lokalne Z. O. K. Z. na Bzowo i okolicę. Na członków zapisali się prawie wszyscy obecni, co świadczy o wielkiem zainteresowaniu organizacją kresową. Nadmienić "Wypada że Bzowo jest pierwszą gminą w powiecie świeckim, która z własnej inicjatywy do założenia Koła O. K. Z. przystąpiła. Przypuszczać należy, iż śladem Bzowa pójdą i inne gminy powiatu świeckiego i że tym sposobem uda się w krótkim czasie zwołać zjazd powiatowy do Świecia, który zreorganizuje i ożywi dotychczas zupełnie nieczynną placówkę powiatową w Świeciu.

Gazeta Gdańska 20-05-1923
(Majątek Nicwald nareszcie w rękach polskich.) Dowiadujemy się, że majątek likwidacyjny Nicwald, zakwalifikowany do likwidacji już na początku roku zeszłego, własność znanego hakatysty niemieckiego, oficera rezerwy armji niemieckiej, p. Emila Maiera przeszedł wreszcie w ręce polskiego nabywcy, zasłużonego Polaka p. Franciszka Majewskiego z Warlubia, który w „Głosie Pomorskim" powyższe podaje do wiadomości publicznej, ostrzegając wszystkich przed ewentualnem ponownym kupnem majątku od p. Maiera.

Gazeta Gdańska 07-07-1923
Nowe nad Wisłą. (Zlot sokoli Okręgu III.) Dzięki i staraniem Zarządu Okręgowego na którego czele stoi znany działacz sokoli druh Władysław Samoliński jako prezes, oraz znany i ceniony gimnastyk Piotr Dostatny jako kierownik techniczny urządza się w dniach 14 i 15 lipca w Nowem Zlot Sokoli Okręgu III. Nowe wybrano dlatego, że wspaniałe ma położenie nad Wisłą, po drugie by młodemu a ruchliwemu Sokołowi na miejscu dać możność rozwinięcia skrzydeł do potężnego a wspaniałego wzlotu.

Gazeta Gdańska 12-07-1923
Nowe. (Zlot Sokoli Okręgu III Dzielnicy Pomorskiej — 14 i 15 lipca.) Idea Sokoła, to idea czynu, ale i poświęcenia. Polacy! 0 ile chcecie, by w naszej Polsce miejsce bierności czyn zajął poważne stanowisko, to interesujcie się Sokołem. Kto nie jest gotów do poświęcenia dla dobra wspólnego (ogólnego) jak właśnie Sokół, stąd i dla tego wypływa dla nas ten najświętszy obowiązek pospieszyć z pomocą czynną Sokołowi w Nowym. Do młodzieży obojga płci wołam: Do szeregu! Niechaj na ćwiczni i boisku zapanuje nowe życie, nowy zapał, bo zlot jak mówiłem za pasem. Leń tylko stroni od tego życia od gimnastyki, ale nie wiedząc, że sam sobie szkodzi. Bo przez gimnastykę zdrowie nasze pielęgnujemy. Dla tego gorąco proszę wszystkich komu na tem zależy (myślę tu o zdrowiu, ale i wychowaniu zdrowego zastępu obywateli dla kraju) by się garnęli pod skrzydła naszego szarego ptaka — Sokoła. Do obywatelstwa zanoszę tę gorącą prośbę, by w całem okręgu zaczęli zbierać składki na zlot, niechaj każdy da tyle ile tylko może. Nie wolno nikomu się wyłączać — więc zbierajmy i na gwałt twórzmy fundusz zlotowy. Ofiarodawcom już naprzód należy się podziękowanie sokolem pozdrowieniem „Czołem"! K-Z.

Nowe. Przed wojną istniała stała komunikacja pomiędzy Grudziądzem a Nowem i to na Wiśle parostatki prawie codziennie kursowały, a już w niedziele te były wprost przepełnione. Dobrze by było by znów te komunikacje uruchomiono. Okazja po temu się nadaje. 14 i 15 lipca odbywa się u nas zlot, a wielu obywateli Grudziądza skorzystało by z tego by zwiedzić nasz gród, a Sokołowi okazać swą przychylność. Czyż w Grudziądzu nie ma towarzystwa (apel do właścicieli parostatków), które by się tą sprawą zechciało zająć? — A może by się znalazł parostatek, który by wyszedł z Chełmna zabierając Sokołów i gości z tegoż, a po drodze ze świecia, a w końcu z Grudziądza. Niechaj te słów kilka sprawę tak ważną puszczą w bieg i oby dano możność mieszkańcom Grodów nad Wisłą do wzajemnego się odwiedzania. Przysłowie bowiem mówi: „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie".

Gazeta Gdańska 27-07-1923
Nowe. (Z dziwów natury.) Syn pewnego tutejszego kupca znalazł gniazdo z 9 jajkami zniesionemi przez dzikie kaczki. Podłożył jajka do wysiedzenia kurze domowej. Kura jaja wysiadła. Wylęgły się prawidłowe kaczątką, które się jednak na narzuconej matce zaraz poznały, bo za nią nie chodziły, jeno poszły własnemi drogami. Trzeba się było niemi zaopiekować. Zrobiono dla nich osobną przegrodę z drutu, ale że z góry była odkryta, wpadły wrony i dwoje kacząt ze sobą uniosły. Reszta rozwija się bardzo dobrze i ma staranną opiekę.

Gazeta Gdańska 08-08-1923
Bzowo, pow. świecki. (Sikawka w posiadaniu kolonistów niemieckich.) W naszej miejscowości mamy jeszcze kilku kolonistów niemieckich, którzy niebawem będą musieli opuścić Polskę, bo osady ich należą do osad likwidacyjnych. Ci panowie zagarnęli pod swą opiekę sikawkę pożarną należącą do tutejszego obszaru dworskiego. Apelujemy do p. starosty, ażeby sikawkę tę Niemcom odebrał i oddał osadnikom polskim.

Gazeta Gdańska 22-11-1923
Tragiczny wypadek. Gniew. W ub. tygodniu leśniczy z Półwsi zastrzelił robotnika Kurka z Dąbrówki, który zbierał w lesie suche gałęzie na opał. Pastuszek pasący bydło w pobliżu, na odgłos strzału przybiegł na miejsce wypadku i znalazł już trupa opartego o drzewo. Pasterz spostrzegł też leśniczego, który uciekał od miejsca czynu. Tego samego dnia jeszcze zjechała na miejsce komisja sądowa, tego samego dnia aresztowano zabójcę. Oburzenie okolicznej ludności jest wielkie, gdyż zabity, powszechnie lubiany człowiek, osierocił żonę i troje małych dzieci.


#################### 1925 ####################


Gazeta Gdańska 13-10-1925
W piątek 25 ub. m. wybuchł pożar u p. Franciszka Kowalskiego zamieszkałego w Nowem Wybudowanie. Takowemu spłonął dom mieszkalny wraz z sprzętami domowemu. Straty znaczne.

Gazeta Gdańska 16-11-1925
Srebrne gody obchodził w dniu 6 bm. zastępca procesowy ze Świecia p. Ignacy Glaza, urzędujący obecnie w Nowem.

Gazeta Gdańska 21-11-1925
NOWE (Tragedia rybaka i jego łodzi) Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ rybak Mesinger z Nowego. Udał on się do Grudziądza na targ z wiekszą ilością ryb i wracał na swej łodzi żaglowej. Wielki wicher zapędził jego łódź w zarosle i przewrócił ją. Rybak ów wyrzucony z łodzi utopił się. Znaleziono ciało jego wśród mułu w Wiśle. Pozostawia on żonę i 4 dzieci.

Gazeta Gdańska 23-12-1925
NOWE. (Komunikacja przez Wisłę). Pod miastem Nowem od 2 tygodni stanęła Wisła, dzięki czemu otwarto komunikację pieszą pomiędzy obu brzegami.


Spisał arek admin@miasto-nowe.com

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.29 - 28 zapytań MySQL 15,786,506 unikalnych wizyt