Grudzień 02 2023 16:44:23
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Nowe miasto stolarzy

Kurier Bydgoski 1938.06.22 R.17 nr 140

Nowe miasto stolarzy

Nowe n. W. Kiedy cofniemy się chociażby o rok wstecz, to miasto Nowe w powiecie świeckim, było prawie, że nie znane, mimo swych licznych warsztatów stolarskich, których tu jest zgórą 200, fabryk mebli i wyrobów wiklinowych. Wytwory przemysłu meblowego były na rynku wewnętrznym prawie nieznane, bo niemal wszystkie wyroby wywożono na rynki gdański i zagraniczny.

I kiedy powstała pierwsza myśl, by tu w Nowem, w tym największym ośrodku przemysłu meblowego Pomorza, wzorem Swarzędza urządzić targi meblowe, śmiano się z projektu, a miejscowy, choć właśnie osobiście zainteresowany przemysł... kiwał głową.

Gdy jut natomiast myśl urządzenia w Nowem pierwszych wielkich targów meblowych stała być aktualna, od razu w Nowem wzrosło ogromne zainteresowanie dla tego zagadnienia, zrozumiano jego ważność i miejscowy przemysł wielki, średni jak i mały, przywiązują do tej imprezy wielką wagę i z wszystkich sił ją popierają, przygotowując się do wystawy. Ustalono, iż „Targi Meblowe" w Nowem nad Wisłą, odbędą się w czasie od 26 czerwca do 10 lipca br., na które zostały zapowiedziane liczne zjazdy i wycieczki.

Jak dalece został miejscowy przemysł porwany przygotowującymi się targami, niech świadczy fakt, że pierwotnie przewidziane ubikacje do pomieszczej eksponatów są daleko niewystarczające, impreza ta pomyślana jest na doprawdy wielką skalę. Komitet z podkomisjami dzielnie pracuje nad przygotowaniem całości jak i nad przygotowaniem tego niebywałego w Nowem przedsięwzięcia, któremu jeszcze dziś, starzy stolarze, jakoby z niedowierzaniem się przypatrują.

Pomyślano też, by w okresie trwania targów odbyły się w Nowem zjazdy rozmaitych organizacji społecznych tak, że i pod względem turystycznym stanie się Nowe przedmiotem zainteresowania. Leży ono przecież na głównej trasie turystyczno - komunikacyjnej z Warszawy do Gdańska. Warunki dojazdu do Nowego są wcale możliwe, koleją, autobusem lub wreszcie Wisłą statkiem.

Wracając jeszcze do miejscowego przemysłu, musimy podnieść jedno: ostatnio na skutek już poczynionych przygotowań do wystawy, wzrosła produkcja miejscowa i przemysłowcy musieli powiększyć personel rzemieślniczy.

Na otwarcie targów i podczas trwania targów będziemy z Nowego podawać korespondencje naszego specjalnego korespondenta. (K)


Kurier Bydgoski 1938.07.17 R.17 nr 161

Echa pierwszych Targów Meblowych w Nowem

Nowe (koresp. wł.). 10 bm. zamknięto targi meblowe. Głównym celem urządzenia tych targów było zapoznanie zwiedzających z możliwościami wytwórczymi miejscowych stolarzy- Dlatego też eksponaty każdego z wystawców były naprawdę starannie dobrane i wykonane. Inicjatywa urządzenia targów meblowych wyszła z miejscowego cechu stolarskiego. Techniczne wykonanie wystawy spoczywało na barkach Zarządu Miejskiego, który przejął na siebie odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z tego tak  poważnego przedsięwzięcia. Zarząd Miejski powołał do życia specjalny komitet targowy.

Za teren targów wybrano kompleks zabudowań Szkoły Powszechnej. Wystawcy mieli do dyspozycji bardzo obszerną halę gimnastyczną, kilkanaście klas oraz salę rysunkową. Przeważnie każdemu wytwórcy mebli przyznano osobną ubikację. Jedynie hala gimnastyczna i sala rysunkowa mieściła w sobie eksponaty kilku wystawców razem. Przy tych warunkach każdy wystawca urządził się w ten sposób, że wystawił kompletne pokoje, to znaczy, że nietylko postawił same meble, lecz dał również dalsze niezbędne uzupełnienia. Były i dywany, makaty, obrazy na ścianach. Tym samym osiągnięto też odpowiedni efekt. Specjalnie wyróżnić nie można żadnego wystawcy, gdyż eksponaty każdego z nich były tak piękne i tak starannie wykonane, iż chcąc wyróżnić kogoś, trzeba wyróżnić bez wyjątku wszystkich.

Ogółem wystawiono około 100 kompletnych pokoi. Eksponaty wykonane były albo czysto stylowo, albo też rzucały się w oczy zupełna prostota. Wszystko obmyślano tak, by dać przyjemność posiadania takiego lub innego kompletu pokojowego, oraz by nabywca miał zapewnioną całkowitą wygodę. Żaden komplet nie raził  dysproporcją, przeciwnie każdy odznaczał się pełną harmonią, wykazując swoisty gust wytwórcy. Nawet przy tak wielkiej Ilości eksponatów nie było wypadku, by komplety równały się wykonaniem, wręcz przeciwnie każdy gabinet, każda jadalnia, sypialnia, czy nawet kuchnia była inna od drugiej. Na specjalne podkreślenia zasługuje nadzwyczaj gustowny dobór fornierów, oraz bardzo piękne wypolerowanie.

Ogółem zwiedziło targi 16.000 osób. Ze znanych osobistości zauważono między innymi: J. Eks. ks. biskupa dr Okoniewskiego z Pelplina, Wojewodę Pomorskiego Raczkiewicza, dyr. Rozgłośni Pomorskiej Bogdana Pawłowicza, gen. Hallera, gen. Taczaka, oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy Barciszewskiego.

Tranzakcyj handlowych dokonano kilkaset . Ceny poszczególnych pokoi wahały się w granicach od 1200 do 800 zł. Podczas trwania targów odbyły się różne zjazdy organizacji gospodarczych i społecznych.

Miasto na czas trwania targów przybrało zgoła niecodzienną szatę. Z domów oraz ze specjalnie postawionych slupów powiewały chorągwie i flagi państwowe. Nad ulicami pomysłowe transparenty ogłaszały nietylko urządzaną imprezę, lecz zaopatrzone również były w różne wzniosłe hasła rzemieślnicze. Ruch w mieście był bardzo ożywiony — dotąd tu nienotowany.

Targi meblowe wypełniły swój podstawowy cel. Nietylko bowiem Pomorze i prawie cała Polska dowiedziała się, że Nowe małe pograniczne miasteczko jest, i należy do największych ośrodków meblowych na Pomorzu, że tu nabyć można piękne gustowne i tanie meble, bezwzględnie wytrzymujące wszelką konkurencję. Nowscy wytwórcy meblowi dowiedli, iż sprostać mogą wszelkim najwybredniejszym wymaganiom.

Wincenty Kowalski


Jako uzupełnienie powyższego dodam link do obszernego sprawozdania z Targów, opisanego w Codziennej Gazecie Handlowej

link do sprawozdania: http://miasto-nowe.com/pliki/poklosietargowmeblowychwnowem.zip

arek admin@miasto-nowe.com

Komentarze
#1 | arek dnia październik 24 2012 17:45:08
Uzupełniam dodatkowymi wycinkami

Gazeta Kościerska 7-08-1938 nr81

Ostatnie dni targów meblowych w Nowem.
Pierwsze Targi Meblowe w Nowem dobiegają, końca. Zaniknięcie nastąpi nieodwołalnie w niedzielę dnia 10 bm. Do tego dnia włącznie można targi zwiedzać. W pierwszych 10 dniach zwiedziło targi meblowe przeszło 12.000 osób. Jest to liczba bardzo duża, jeżeli uwzględnimy, że targi w całym kompleksie uprzemysłowienia Pomorza reprezentują wyłącznie jeden wąski odcinek przemysłowy. Na terenie targów stwierdzono obecność gości z Niemiec, którzy w toku rozmowy wyrazili się, że podobne wystawy mebli nawet w dużych miastach niemieckich nie stały na tak wysokim poziomie jak nowskie targi meblowe. Warto więc wyzyskać ostatnie dni, by zapoznać się z największym ośrodkiem przemysłu meblowego na Pomorzu. W drodze powrotnej uzyskać można 50 proc. zniżkę kolejową na podstawie karty uczestnictwa, nabytej na terenie targów przy równoczesnym okazaniu dowodu osobistego.


Gazeta Kościerska 14-07-1938 nr84
Nowe. Zamknięcie targów meblowych. Targi meblowe w Nowem, trwające bez przerwy przez 14 dni, zostały zamknięte w ubiegłą niedzielę. Targi zwiedziło wiele osób interesujących się przemysłem meblowym.

Codzienna Gazeta Handlowa Środa 1 marca 1939 r.
II TARGI MEBLOWE W NOWEM NAD WISŁA I ICH ZNACZENIE SPOŁECZNE
Jedno z mniejszych miast przemysłowych na Pomorzu, Nowe nad Wisłą, urządza w bieżącym roku II Targi Meblowe. Kto latem wybiera się nad polskie morze, nie pożałuje, jeśli po drodze zatrzyma się na kilka godzin w tym malowniczo na wysokim lewym brzegu Wisły położonym miasteczku. Ten ruchliwy dzisiaj ośrodek przemysłu meblarskiego ze swoimi kościołami, murami i zamkami, jest równocześnie żywym świadectwem dziejów pomorskich; a ślicznie otoczony lasami i jeziorami, posiadający przede wszystkim z wyżyny swojej cudowny widok na bezbrzeżną dolinę nadwiślańską, ozdobiony plantami, ogrodami, parkami, zatrzyma niejednego odwiedzającego zamiast na parę godzin na kilka dni lub nawet tygodni. Nowe zaliczono do miejscowości turystycznych, a w pierwszorzędnych hotelach znajdą letnicy komfort wyszukany i dogodną sposobność do kąpieli w Wiśle,
Dzięki prężności miejscowej inteligencji, kupiectwa oraz rzemiosła, miasto Nowe spolszczyło się dość prędko po odzyskaniu Niepodległości. Przy około 8000 ludności odsetek mieszkańców narodowości polskiej wynosi w chwili obecnej 86 proc. Trzecia część mieszkańców miasta, to fabrykanci mebli, ich pracownicy i członkowie rodzin. Nowe jest jedynym w swoim rodzaju ośrodkiem przemysłu meblarskiego w naszym województwie pomorskim. Jest tu czynnych 100 fabryk meblarskich, z czego 50 proc. nowocześnie zmechanizow. Gdzie tylko spojrzeć, wznoszą się większe lub mniejsze zabudowania fabryczne oraz ogromne spichlerze. Rzut oka w jeden tylko z magazynów daje wyobrażenie o bogactwie produkcji. Obok skromnego pokoju sypialnego, najwytworniejsze jadalnie i gabinety z najszlachetniejszego drzewa krajowego i zamorskiego, obok wygodnego i taniego fotelu tapczan pokryty najlepszym materiałem. Nie ma sztuki, która by była pozbawiona cech piękna i solidności. Słusznie też wyroby nowskie mają w kołach fachowych najlepszą opinie i cieszą się wielkim zbytem wśród znawców. Głównym odbiorcą mebli nowskich jest dotychczas Gdańsk. Z całej produkcji eksportuje Nowe 85 proc. do Gdańska a odbiorcami w Gdańsku są głównie handlarze. Byłby to objaw dodatni gdyby nie fakt, zdawałoby się niewiarygodny, że nasze meble nowskie wracają z Gdańska jako produkt zagraniczny spowrotem do Polski i wtedy dopiero cieszą się wielkim zbytem w kraju.
Dowodzi to niewątpliwie braku zaufania społeczeństwa polskiego do własnych wyrobów albo po prostu niewiedzy. Ta właśnie okoliczność skłoniła czynniki samorządu miejskiego do podjęcia po raz drugi akcji, zmierzającej do przeciwdziałania tej paradoksalnej sytuacji. W tym też celu postanowiły organa miejskie wspólnie z cechem stolarskim i za zgodą Ministerstwa Przemysłu i Handlu urządzić w czasie od 25 czerwca do 9 lipca 1939 r. 'Drugie Targi Meblowe w Nowem". Wystawionych będzie około 100 pokoi najróżniejszego gatunku od najskromniejszych do najwytworniejszych po cenach bezkonkurencyjnych. Specjalny Komitet rozpoczął już swe prace wstępne, organizując różne zjazdy i wycieczki. Nowe posiada dogodne połączenie kolejowe z główną Unią Gdynia - Warszawa, dobrą komunikację autobusową oraz wodną na Wiśle. Komitet czyni starania o zniżkę ceny biletów na przejazd koleją i statkiem. To też mamy nadzieję, że targi nasze ściągną zainteresowanych z całej Polski, tym bardziej, że będzie można je zwiedzić okazyjnie w drodze do Gdyni w czasie od 25 czerwca do 9 lipca 1939 r. Rewia meblarska Nowego budzi szereg refleksyj. Kto obserwuje wyroby mebli nowskich, musi stwierdzić, że przy dużej solidności wykonania i wysokiej wartości materiału, warsztaty wykazują znaczną ewolucję w modelach. Szablony zaczerpnięte z katalogów berlińskich, wiedeńskich I czechosłowackich urozmaicone są samodzielnymi pomysłami. A gdyby unikało się sprowadzania mebli nowskich za pośrednictwem handlarzy gdańskich, wpłynęłoby to niewątpliwie na dalsze unarodowienie wzorów. W ten sposób sprawa gospodarcza staje się sprawą kulturalną nie małej wagi. Z tego też powodu targi meblowe w Nowem winny zainteresować nie tylko kupiectwo ale i wszystkich, którzy są tego świadomi jak rdzenne urządzenie estetyczne naszych wnętrz mieszkalnych przyczynia się do ukształtowania życia w duchu kultury narodowej. Wpływ taki zaznaczyć się może zwłaszcza na skombinowaniu garniturów, które są szczególnie pielęgnowaną specjalnością wytwórczości nowskiej dla ludności mniej zamożnej. Miasto Nowe zamierza pobudować specjalną halę targową, tak potrzebną dla stałego wystawiania mebli z powodu dużego napływu wystawców i stałego wzrastania popytu na meble nowskie.

Jan Kuchczyński Burmistrz i przewodniczący II Targów Meblowych.


Codzienna Gazeta Handlowa CZWARTEK 15 CZERWCA 1939 R.
ZNIŻKA KOLEJOWA NA II TARGI MEBLOWE W NOWEM N-W. NA POMORZU
Przy współudziale Ligi Popierania Turystyki Delegatura w Toruniu, przyznało Ministerstwo Komunikacji uczestnikom II Targów Meblowych w Nowem n/W. zniżkę kolejową w wysokości 75% w drodze powrotnej. Każdy kto nabędzie kartę uczestnictwa przy kasie II Targów Meblowych i okaże ją przy kasie kolejowej w Nowem, będzie mógł nabyć bilet do miejsca wyjazdu ze zniżką w wysokości 75%. Zniżka obowiązuje od 23 czerwca do 10 lipca 1939. Dojazd koleją do Nowego z przesiadaniem w Twardej Górze (Jedna ze stacyji między Laskowicami i Smętowem) na linii Bydgoszcz - Tczew. Uroczyste otwarcie Targów nastąpi 25 czerwca przed południem o godzinie 10-teJ. Targi Meblowe trwać będą do 9 lipca włącznie. Wszelkich informacyj udziela Komitet II Targów przy, Zarządzie Miejskim w Nowem n/W.. Nowe jest miastem turystycznym. Dogodny dojazd też statkiem na Wiśle i autobusami.


szkoda, ze wojna pokrzyzowala wybudowanie hali targowej i spowodowala upadek wszystkich manufaktur...
#2 | arek dnia listopad 18 2019 10:58:33
Dodatkowe uzupełnienie:
Królestwo meblarzy pomorskich - Słowo Pomorskie 1937.05.23
http://miasto-now...to_id=5563
W pomorskiej stolicy przemysłu meblarskiego - Słowo Pomorskie 1937.08.08
http://miasto-now...to_id=5564
W przyszłym roku targi meblowe w Nowem n/W
http://miasto-now...to_id=5565
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.54 - 28 zapytań MySQL 15,786,231 unikalnych wizyt