Grudzień 02 2023 16:07:58
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Przyjaciel 1880-1882

Wertujac zasoby Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, przeglądałem kolejne numery toruńskiego pisma Przyjaciel pismo dla ludu z lat 1880-1882 i spisałem sporo ogłoszeń i wiadomości z naszego miasta i okolic.

 

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/3 15 stycz. 1880 Nowe, 12 stycznia. Kochany Majsterku! Pilny czytelnik pisma Twego uwiadamia Cię, że tutejsi katolicy myślą wysłać w tym tygodniu petycyę do pana ministra oświecenia względem zniesienia tutejszej szkoły symultannej i zamienienia jej na wyznaniową.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/5 29 stycz. 1880 W Nowem wybuchł w czwartek pożar w domu p. Grotowskiego i zniszczył całe zabudowania, przyczem spaliło się 4 ludzi, małżeństwo Kuthnerowie, ich służąca i czeladnik szewca Kosielskiego.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/16 15 kwiec. 1880 Świecie, 7 kwietnia. Szyper W. z Nowego, skazany za ciężkie pokaleczenie na dwuletnie więzienie, poznał się odsiadującą karę, z również uwięzioną niewiastą L. z Komorska, z która się nieraz spotykał w kuchni lub przy wymiataniu krużganków. Więzień zakochał się w towarzyszce swej niedoli po same uszy , a gdy ta na kilka dni przed świętami wypuszczoną została na wolność, pędzony niepowstrzymanem uczuciem, zbiegł, pracując raz po za murami więzienia i poszedł szukać ulubionej swego serca. Lecz niedługo się cieszył widokiem ulubionej i używaniem miłej swobody, gdyż przyaresztowano go w Nowem i odstawiono wczoraj do tutejszego sądu.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/22 28 maj 1880 Nowe, 24 maja. Lada dnia spodziewają się tutejsi ojcowie rodzin katolickich odpowiedzi na wysłaną do ministerstwa petycyę o zniesieniu szkoły symultannej. W tych dniach bawił tu radca regencyjny Dietrichs, aby w tej sprawie na miejscu zasięgnąć języka. Pan Dietrichs umawiał się także z naszym proboszczem względem reparacyi organów w farze na która rząd, jako władza dzierżąca patronat kościoła, obowiązany jest dostarczyć dwie trzecie potrzebnych pieniędzy.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/23 3 czerw. 1880 W Nowem choruje obecnie 29 osób na tyfus plamisty.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/24 10 czerw. 1880 Na przewozie przez Wisłę w Kurzebrack pod Kwidzynem zdarzyło się 4 czerwca nieszczęście, które o mało nie pozbawiło życia trojga ludzi. W chwili gdy przewożono promem wóz młynarza Franciszka Arczyńskiego z Pieniążkowa , na którym siedział właściciel ze swym kuzynem Dębkiem i tegoż siostra, wplątała się lina do przyciągania promu w koła i uniosła wóz do góry a z nim razem i ci, co na nim siedzieli. Przewoźnicy czemprędzej odwiązali łódź i po wielkich wysileniach, wydobyli owe trzy osoby jeszcze żywe z wody, wóz i jednego konia również wyciągnięto, lecz drugi (klacz ciemnogniada) utonął.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/28 8 lip. 1880 Nowe, 2 lipca. Stary budynek, który wedle projektu naszej reprezentacyyi miejskiej ma być przebudowany na szkołę, służył już przez wiele wieków na rozmaite cele i doznawał wskutek tego wiele zmian. Z początku był on zamkiem krzyżackim z 4ma wieżami. W roku 1787 został urządzony na ewangelicki kościół, dla czego zniesiono z niego dach zamkowy, rozebrano wewnętrzne ściany i sklepienia, zamurowano stare okna i z wielkim mozołem wyłamano przez twarde mury nowe kościelne drzwi i okna, przez co zupełnie w nim zatarto styl krzyżackiego zamku, Obecnie używanym bywa za spichlerz i schronienie dla sikawki.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/29 15 lip. 1880 Piechowski – proboszcz w Bzowie pod Warlubiem obchodzi 22 sierpnia r.b. sekundyce kapłańskie po 50-letnim urzędowaniu.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/31 29 lip. 1880 Pod Nowem zmarzło na jabłoni w maju liście i kwiecie do szczętu. Zdawało się, że drzewo zniszczało, tymczasem niedawno temu pokryło się bujnie liściem. Obecnie zaś służy, może jeszcze owoc dojrzeje.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/32 5 sierp. 1880 Nowe – 30 lipca. Parobek Jan Dominikowski, którego niedawno towarzysz gwałtownie uderzył w głowę gracką do kartofli, umarł wskutek rozbicia czaszki i rozropienia mózgu. Zadziwiającem jest to, że ranny mógł z rozbitą czaszką zawlec się jeszcze do doktora, który spowodował jego przyjęcie do domu chorych. Pozostawia żonę i dwoje dzieci. Zapewne wskutek petycyi tutejszych katolików rozporządziła regencya kwidzyńska z polecenia ministra oświecenia, że we wszystkich klasach pierwsza lekcya ma być udzielana przez nauczyciela chrześcijańskiego i rozpoczęta modlitwą poranną.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/33 12 sierp. 1880 Nowe – Główki przy trelskiej kępie już usypane, Wisła musi więc teraz płynąć po lewej stronie i tam prostować brzegi. I po stronie nebrowskiej ma być usypanych kilka mniejszych główek, aby woda spłókała mielizny, które się utworzyły pod Nowem. Karczma nowo wybudowana jedyna w dużej wsi przy trakcie, z 13 morgami dobrej roli, jest z przyczyny przyjęcia król. służby każdego czasu tanio do sprzedania. Małe Bzowo p. Warlubiem Józef Pyjor.  

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/34 19 sierp. 1880 Nowe – W tutejszym kościele wystawiono w ostatnim czasie nowy chór a na nim ustawiono też nowe organy, które do 4 b.m. przez znawców odebrane zostały. Kosztują one 6000 marek a zbudował je organmistrz Saper z Frankfurtu nad Odrą. Niektórzy posiedziciele miejscy z okolicy stracili w tym roku na samej pszenicy do 10 000 talarów.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/35 26 sierp. 1880 Posiadłość moją położoną w Nowem, 2 duże morgi chełm. miary, połowa ogród donośny, połowa rola I klasy z dobrymi budynkami, mam zamiar sprzedać. M. Skelnik – Nowe (Neuenburg)

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/36 2 wrześ. 1880 Nowe – dnia 24, zm. 17-letni syn mularza B., utopił się w starej Montwie. Upił się on poprzednio, a gdy matka ostro go karciła wyszedł wołając: Teraz idę się utopić. Dzień sedański nie będzie tu tak uroczyście obchodzony jak po inne lata. Nawet w szkole nie urządzi się publicznego aktu, lecz tylko wspólną przechadzkę.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/37 9 wrześ. 1880 Nowe – 1 września. Dzisiaj przeniesiono sąd okręgowy do nowego gmachu sądowego, który kosztował 140 000 marek – Że mimo narzekań na ciężki czas jest jeszcze wiele zbytecznych pieniędzy pomiędzy ludźmi…

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/41 7 paźdz. 1880 Nowe – 3 październik. Poczta przeprowadziła się już do nowego gmachu obok sądu. Tutejszy urząd pocztowy wstępuje od tego czasu w szereg urzędów pocztowych II klasy. Szefem biura został mianowany poczmistrz Gustrow ze Sztumu. Kobieta ze wsi ukradła z jednego z tutejszych kramów za 3 marki towaru. Wkrótce potem zachorowała i umarła. Widząc się bliską zgonu, wyznała swą winę i zobowiązała swego męża, aby zapłacił odnośnemu kupcowi dług. Mąż zeszłego tygodnia wykonał tę ostatnią wolę nieboszczycy.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/46 11 list. 1880 W szkole ewangelickiej w Komorsku pod Nowem wydarzył się nader nieszczęsny wypadek. Ośmioletnia córeczka krawca Beyra przystąpiła do drzwi pieca, aby wysuszyć zwilżone od deszczu rzeczy. W chwili, gdy otwarto drzwi klasowe, wybuchł z pieca płomień i ogarnął ogrzane szaty dziewczęcia. Nauczyciel porwał ją czemprędzej do sieni i zaczął oblewać wodą, lecz ciało biedaczki tak już było poparzone, że po kilku godzinach uległa cierpieniom.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/47 18 list. 1880 Nowe, 10 listopada. Dzisiaj odbywał tu ks. Dziekan Warmke ze Starej Joni wizytacyę kościelną. Wczoraj rewidował książki i kasy kościelne, a dzisiaj od godziny 9 z rana egzaminował w kościele dzieci katolickie z nauki religii.

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/48 25 list. 1880 Malarz i pozłotnik pan Piotrowicz z Chełmna odnowił i pozłocił w tutejszym kościele dwa ołtarze jak najpiękniej i najgodniej. Robota jego jest gruntowną i dobrą a mierną w cenie. Dlatego mogę pana Piotrowicza wszystkim Zarządom kościelnym do takowych robót sumiennie zalecać. Nowe, d. 19 listopada 1880. X. Benjamin, proboszcz

Przyjaciel pismo dla ludu 1880/52 23 grudz. 1880 Nowe – 23 grudnia. Z plebanii w Pieniążkowie ukradli złodzieje 18 butelek wina, z których 4 wypili na miejscu.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/1 7 stycz. 1881 Wydzierżawienie. Włóki proboszczowskie (1999 mórg 22 pręt.) mają być na dalsze 15 lat od 1 lipca 1881 wydzierżawione. – Termin licytacyjny odbędzie się w plebanii w poniedziałek dnia 10 stycznia 1881 od godziny 11 przedpołudniem a do 1 popołudniu. Każdy licytant powinien wprzód złożyć 300 marek kaucyi. Nowe, d. 23 grudnia 1880. Dozór kościelny v. c. X. Benjamin

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/9 3 mar. 1881 Moje siatki kowalskie w bardzo dobrym porządku, jako mało jeszcze użytkowane, mam zamiar zaraz sprzedać. Julianna Wudkowska w Dużym Komorsku pod Warlubiem.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/15 14 kw. 1881 Poszukuje sobie żony w wieku 18 do 20 lat, która by miała 3000 do 4000 talarów. Posiadam 60 mórg pszennej ziemi, po części piaskowej, dwa konie i źrebaka, trzy krowy i cielaka, cztery świnie i wieprzaka. Michał Odrowski w Małym Komorsku p. Neuenburg.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/16 21 kw. 1881 Złodzieje. Między Świeciem a Nowem tyle wydarza się teraz kradzieży, ile nigdy dotąd. W lutym nawiedzili złodzieje gbura F. W. w N.M., weszli po drabce na dach, wycięli tam dziure i spuścili się do komórki na poddaszu, skąd wykradli parę wędzonych świńskich łbów, leżących na skrzyni, lecz dziwna rzecz, wcale nie naruszyli 7 półci wiszących w komórce tak nisko, że musieli potrącać o nie głowami.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/21 25 maj 1881 W Nowem 21 maja był prezes regencyi kwidzyńskiej Massenbach, aby zbadać teren dla portu na Wiśle.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/24 17 czerw. 1881 Nowe – w przeszłym tygodniu zasypała ziemia w Komorsku 5 letniego chłopca, gdy się bawiąc z rówieśnikami, schował w dziurze, z której ludzie piasek biorą. Wyciągnięto go już nieżywego.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/26 30 czerw. 1881 Kupiec katolik, może w mojej nowo wybudowanej kamienicy kram z dwoma pokojami, kuchnią, poddaszem i sklepem zadzierżawić. Oprócz tego mam jedno pomieszkanie o 5 pokojach i jedno o 2 pokojach z kuchnią, spiżarnią, poddaszem i sklepem do wydzierżawienia. Grotowski w Nowem (Neuenburg W.Pr.)

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/35 1 wrz. 1881 Ucznia i pachołka potrzebuje kołodziej Piechocki w Komorsku.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/36 7 wrz. 1881 Nowe, 30 sierpnia. Wskutek wielkiego upału jaki tu panował w sobotę, wyroił się rój pszczół od kilku lat osiadły w szczycie wieży tutejszego kościoła katolickiego. Przechodnie wzięli pszczoły za chmurki dymu i zaczęli krzyczeć gore! Lecz jeszcze na czas wytłumaczono im owe niezwykłe zjawisko. Na ulicy gdańskiej upadł wczoraj nagle wędrowny skrzypek i za godzinę wyzionął ducha. Biedak ten pochodzący z Malborka, został ruszony paraliżem. Niedawno wydane rozporządzenie regencyjne ostrzegające przed zaburzeniami antisemickiemi mało zdaje się być po wsiach znanem. Żydów M. i K. w L. szkalowano i prześladowano wykrzykiwaniami hep! hep! a karczmarz B. w B. znalazł na swoim pomieszkaniu plakat z rysunkiem mającym przedstawić nóż i powróz a pod tym napis niemiecki (Judchen, Judchen, hute dich wenn wir dich kriegen, dann hangen wir dich). Majstra tego plakatu podobno już wyśledzono.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/39 29 wrz. 1881 Wybory posłów do Sejmu Rzeszy Niemieckiej są rozpisane na 27 października r.b. kandydat na okręg świecki – p. Kossowski z Gajewa.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/40 5 paźdz. 1881 W niedzielę 16 b.m. (listopad) odbędzie się po nabożeństwu w Świeciu Wiec w lokalu Arensohna, na którym poseł Magdziński zdawać będzie sprawę z czynności koła i kandydat p. Kossowski z Gajewa przedstawi się wyborcom swoim.

Przyjaciel pismo dla ludu 1881/5015 gr. 1881 Poszukuje natychmiast do mego interesu kolonialnego, materialnego i destylacyjnego SUBJEKTA mówiącego po niemiecku i po polsku, wprawnego sprzedawacza i umiejętnego buchaltera. Prócz dobrych świadectw trzeba się przedstawić osobiście. Także przyjmę ucznia z porządnego domu rodziców katlockich mówiącego po polsku i niemiecku, a posiadającego dobre wiadomości szkólne. Nowe (Neuenburg) 26 listopada 1881 Th. Mosuch. Kilku kupców z Gniewu, Nowego i Kwidzyna poniosło znaczne straty przez to, że przeznaczona dla nich berlinka, naładowana solą, zatonęła na Wiśle pod Czerwoną budą. Aby przynajmniej coś uratować, wystosował jeden z poszkodzonych kupców, przeszedłszy wszystkie instancye , prośbę do cesarza Wilhelma o zwrot zapłaconej akcyzy, lecz ministeryum finansów nie uwzględniło tej prośby. Słychać, że sprawa ta przyjdzie jeszcze przed sejm, gdyż swojego czasu minister finansów Hobrecht w podobnym przypadku miał zdecydować na korzyść petentów.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/2 12 stycz. 1882 W Nowem objął od Nowego Roku proboszcz miejscowy kierownictwo katolickiej nauki religii w tamtejszej szkole symultannej. Moją posiadłość w Kamionce pod Nowem, 8 mórg roli i dom mieszkalny, chcę sprzedać z wolnej ręki. O warunkach można się dowiedzieć u p. Lewickiego w Kamionce. Józef Doering.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/5 1 lut. 1882 Nowe, 25 stycznia 1882. Szanowną Redakcyą Gaz. Tor. proszę o zamieszczenie następującej odpowiedzi: Co J Silberstein o córce mojej podaje, to wszystko skłamane. Córka moja znana powszechnie w tutejszym mieście jako panienka cnotliwa, skromna i pracowita, co świadectwami nawet i władz udowodnić mogę. Silberstein przedstawił mi się fałszywie jako urzędnik definitywnie ustanowiony z pensyą 180 marek miesięcznie i oświadczył wyraźnie, iż bierze córkę moją tylko z miłości i nie żąda wcale posagu. Krótko przed weselem potrafił przecież wymódz ze mnie kilka set talarów, ile tylko zebrać mogłem a do tego jeszcze i weksel na 150 marek. Meble ja sam kupił i komorne za mieszkanie także swemi pieniędzmi zapłaciłem. Zupełnie inne powody zmusiły go do opuszczenia miasta. Meble uratowałem, z pieniędzmi zaś uszedł. A więc nie on, lecz my jesteśmy oszukani ku wszystkim stronom… H Cosel.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/10 9 mar. 1882 Nowe – 5 marca w naszem mieście oraz w pobliskich wsiach wybiera się na wiosnę wiele ludzi do Meklemburga. W najbliższym czasie wyprowadzi się w tamtejsze okolice około 100 robotników na 6 do 9 miesięcy. Jeden agent np. sam wyseła 21 mężczyzn i 40 dziewcząt, przez co osiągnął około 488 marek zysku.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/19 11 maj 1882 Nowe – 7 maja. Wskutek częściowego uregulowania brzegu Wisły pod naszem miastem piaski w rzece posunęły się dalej i droga do przestani dla przewozu, berlinek i parowców jest o wiele wolniejsza. Dzisiaj obchodzi burmistrz tutejszy p. Kownacki ze swą małżonką srebrne wesele. Zeszłego tygodnia znalazł rzeźnik z nizin w żołądku krowy złoty pierścień.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/20 17 maj 1882 10 czeladników mularskich znajdzie natychmiast trwałe zatrudnienie przy wolnym stole i dobrem wynagrodzeniem u przedsiębiorców Koczyk i Smarach w Bzowie pod Warlubiem.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/27 6 lip. 1882 Tczew, 3 lipca. Wczoraj odbył się tu uroczysty zjazd Kriegervereinów. Z Gdańska, Tiegenhofen, Chełmna, Wytrucia, Malborga, Elbląga, Bydgoszczy, Wejherowa, Nowego i Złotowa zebrali się członkowie Kriegervereinów, aby wspólnie obchodzić doroczną uroczystość.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/28 13 lip. 1882 Nowe, 7 lipca. Przedwczoraj utonęło przy kąpaniu się we Wiśle dwóch robotników, którzy pracowali przy sypaniu główek. Słyszano ich wołanie o pomoc i pospieszono na ratunek, lecz było już za późno.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/29 20 lip. 1882 Nowe. Dnia 8 bm. Spaliły się zabudowania właściciela Skibickiego w Warlubiu. Chłopca, którego podejrzewają o podpalenie, odstawiono do tutejszego więzienia.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/36 7 wrz. 1882 Doniesienie o parcelacyi. Zamierzam sprzedać w całości albo też częściami lub pomieniać grunta pana Hugo Lehmanna, dawniej do Maciejewskich należące, a położone w Włośniecach nr. 2 mórg około 260, w Pieniążkowie nr. 16 mórg około 16, w Pieniążkowie nr. 3 mórg około 16 o ćwierć mili od Nowego (Neuenburg). W czwartek dnia 10 sierpnia r.b. od godz. 10 przed południem będę w Włośniecach u pana Jana Maciejewskiego, aby się w tym interesie porozumieć i rozmówić. Nowe, w sierpniu 1882 L.Jacoby.

Przyjaciel pismo dla ludu 1882/51 21 gr. 1882 Nowe – W nocy na 12 bm. włamali się złodzieje do spichlerza tutejszego kupca J. Meyera i skradli masę grochu. Ze stajni hotelu pod czarnym orłem zabrano parobkowi, który był wyjechał, wszystko co posiadał. Dnia 12 bm. Rewidował szkołę w miejskim Bochlinie radzca regencyjny Pr. Schulz w towarzystwie powiatowego inspektora szkolnego dr. Cyranki ze Świecia i lokalnego inspektora Bancela z Warlubia.

 

arek admin@miasto-nowe.com

Komentarze
#1 | kapa dnia maj 10 2009 20:34:55
Brawo, świetnie, dzięki. Cieszy fakt, że coraz większe jest grono czytelników w bibliotekach cyfrowych.
#2 | Ika dnia maj 11 2009 00:05:52
Kawałek historii w tych krótkich ogłoszeniach. Niektóre smutne, niektóre wesołe, inne niosą sporo cennych informacji, jak np. taka, kiedy został oddany do użytku budynek sądu i poczty Smile Brawo Arek i wielkie dziękiSmile
#3 | sat dnia maj 11 2009 07:55:26
Tak smutne i śmieszne:-) Super, znów kawałek historii.
#4 | dunder dnia maj 11 2009 10:45:55
Arek zamieścił wyciąg z kilku roczników Przyjaciela; pisma dla ludu. Jakoś dziwnie znajome wydały mi się owe teksty. Zajrzałem do swego zbioru wypisów z Pielgrzyma r11; i rozszyfrowałem. Tak przedrukowywano. Kto z kogo? Arek nie zaopatrzył swoich wyimków w daty dzienne r11; stąd trudność. Przyznam się, że to jest nowe oblicze dziewiętnastowiecznego czasopiśmiennictwa. Zrzynano. Nowości traktowano jak dziś biuletyny agencji prasowych czy portale internetowe, z których czerpią wszyscy? niech dunder świśnie......
#5 | arek dnia maj 11 2009 10:56:14
Daty postaram sie uzupelnic czempredzej Wink
#6 | arek dnia maj 11 2009 13:21:38
uzupelnione
#7 | kapa dnia maj 11 2009 17:45:00
dzięki
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.53 - 28 zapytań MySQL 15,786,168 unikalnych wizyt