Marzec 18 2019 19:29:55
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Rodzinny Ogród Działkowy w Nowem 50 lat działalności
Dość odległe to czasy, gdy na ziemiach polskich rodziła się idea ogrodów działkowych. Inne też były uwarunkowania. Początkowo miały one służyć biedniejszym ludziom dla pozyskania tanich, bo własnych warzyw i owoców. Z upływem czasu ukształtowały się nowe potrzeby społeczne. Gdy ludzie zyskali więcej wolnego czasu ich dążenia skłaniały się ku wypoczynkowi na łonie natury. Sadzono drzewka i krzewy, owocowe i ozdobne oraz budowano altanki. Każdy według własnych możliwości przekształcał swą działkę w ogródek rekreacyjny. Obecny status ogrodów działkowych zapewnia wypoczynek ich twórcom, dzisiaj ludziom „złotego wieku”. Mogą być zadowoleni, że to dobro z pasją przez lata urządzane dalej będzie służyło rodzinnym następcom.

Z inicjatywy rady zakładowej i dyrekcji Nowieńskich Fabryk Mebli podjęto czynności organizacyjne związane z założeniem pracowniczego ogrodu działkowego. Miejska Rada Narodowa uchwałą z marca 1958 roku przekazała na ten cel 4,5 ha gruntów rolnych, położonych za miastem, z lewej strony torów kolejowych prowadzących do Twardej Góry. Rada Zakładowa wystąpiła niezwłocznie do Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Bydgoszczy z wnioskiem o podjęcie prac organizacyjnych, związanych z powstaniem ogrodu.

Niedługo potem, bo 10 kwietnia 1958 r. odbyło się zebranie założycielskie.
Z udziałem Waleriana Isbrandta – przedstawiciela ZW POD Edmunda Krzekotowskiego – przedstawiciela Prezydium MRN 65 uczestników powołało komitet organizacyjny. Józef Czerwiński – wybrany został przewodniczącym
a jako członkowie weszli: Alfons Czajka, Wacław Larecki, Wiktor Nawrocki
i Karol Ślęzak. Jeszcze tego samego miesiąca ukonstytuował się Zarząd POD. Ogrodowi nadano im. gen. Władysława Sikorskiego. Przewodniczącym Zarządu został Józef Czerwiński, Alfons Czajka – sekretarzem, Leon Kowalski – gospodarzem ogrodu, Anna Behnke – skarbnikiem, a Kazimierz Szczepański – członkiem. Komisję Rewizyjną tworzyli: Bronisław Górski – przewodniczący i członkowie – Zygmunt Znaniecki oraz Kazimierz Krzyżanowski.

Przyznany areał gruntu podzielono na 67 działek o powierzchni ok. 5. arów każda. Członkami POD byli wyłącznie pracownicy NFM i dlatego Rada Zakładowa podjęła się patronatu. Fabryka niezwłocznie przekazała na potrzeby działkowiczów słupki ogrodzeniowe i pewną ilość desek. Wykonali oni z tego ławeczki, skrzynie na narzędzia i zagospodarowali otrzymane poletka, sadząc drzewka i krzewy. Prowadzono prace ogrodnicze i cieszono się ze zbieranych plonów.

Następnego roku MRN przyznała dalsze 2,1 ha gruntów leżących przy torze kolejowym, które zostały podzielone na 33 działki i przyznane pracownikom tartaku. Wobec rozwijającego się ruchu i ciągłego zainteresowania działalnością działkową oraz ich rekreacyjnym charakterem, w 1960 roku MRN przyznała w użytkowanie działkowiczów dalsze 6 ha gruntów rolnych. Wytyczone następne działki, które przeznaczone zostały dla pracowników pozostałych zakładów pracy: Spółdzielni Inwalidów „Czerwony Sztandar”, Toruńskich Zakładów Wikliniarsko-Trzciniarskich, Zakładów Mechanicznych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni oraz Spółdzielni Pracy Branży Drzewnej.

Jeszcze tego samego roku nastąpiło zagospodarowanie otrzymanego gruntu. Teraz ogród zajmował 11,2 ha powierzchni, podzielonej na 191 działki. Otrzymał nazwę Międzyzakładowy POD, którą we wrześniu 1960 roku zatwierdziła WRN w Bydgoszczy. Rok ten nazwano przełomowym, gdyż przystępując do zagospodarowania ogrodu zainstalowano 3 ręczne pompy do wody, pobudowano budynek gospodarczy o powierzchni 20 m² oraz zbudowano nowy most przy wjeździe na teren ogrodu.

W uznaniu za dotychczasową działalność ZW POD przyznał Józefowi Czerwińskiemu Brązową Odznakę Działkowca. W 1961 roku przewodnictwo w Zarządzie powierzono Alfonsowi Czajce, a zastępcą został Józef Grifkowski. Ogród rozwijał się dzięki inwencji użytkowników, a Zarząd realizował dalsze przedsięwzięcia. W latach 1963/65 założono parkan zewnętrzny wokół całego ogrodu oraz zainstalowano 6 pomp do wody. Od 1966 roku zmieniona została nazwa ogrodu, na Miejski POD im. gen. Sikorskiego.

W latach 1964 – 68 przewodniczącym zarządu był Józef Grifkowski, po nim Brunon Kruk, a od 1975 roku Feliks Stanglewski. W latach 1977/78 zbudowano w pobliżu domku gospodarczego most przez parów – rozdzielający ogród, urządzono plac zabaw dla dzieci, wyposażając w huśtawki i piaskownicę, pobudowano sanitariaty obok domku gospodarczego oraz poszerzono i wzmocniono most przy bramie wjazdowej.

Wyróżnienia

W tym czasie w województwie bydgoskim funkcjonowało już 120 ogrodów działkowych, których zagospodarowanie i wygląd oceniał Zarząd Wojewódzki podczas podsumowania dorocznego współzawodnictwa międzyogrodowego. Ogród w Nowem zajmował następujące lokaty: 1975 r. – 9 miejsce, w następnym -14-te, a w 1977 r. – 13-te. W konkursie organizowanym prze Zarząd na najładniej utrzymaną działkę przodowali: w 1975 r. – Czesław Puczyński, w 1976 r. – Feliks Damrath, w 1977 r. – Jan Muszczyński, w 1978 r. – Bernard Reszke, a w 1979 r. – Józef Czerwiński.

Wielu najbardziej aktywnych i ofiarnych członków zostało wyróżnionych odznakami działacz POD. W 1976 r. srebrną odznakę otrzymali: Józef Czerwiński, Brunon Kruk i Edmund Jezierski, a brązową: Feliks Stanglewski, Tadeusz Lechowicz, Jerzy Targański, Jerzy Wandowski, Feliks Damrath, Teodor Głowiński i Leon Kowalski. W 1980 r. złotą odznakę otrzymali: Feliks Stanglewski, Józef Czerwiński, Brunon Kruk i Edmund Jeziorkowski, a srebrną: Jan Cejrowski, Feliks Damrath i Jerzy Wandowski.

Lata przełomu politycznego

W 1980 r. charakteryzującym się upalną pogodą latem i gorącą atmosferą polityczną, życie na działkach toczyło się utartym trybem. Upiększano je i realizowano prace użyteczne. Na zebraniu w dniu 9-tego marca podjęto uchwałę o przystąpieniu do budowy hydroforni i sieci wodociągowej. Zbudowano wiatę przylegającą do budynku gospodarczego oraz wykonano drenarkę odprowadzającą nadmiar wód opadowych. Na walnym zgromadzeniu powołano kolejny Zarząd Ogrodu. Przewodniczącym był nadal Feliks Stanglewski, a zastępcami zostali Bernard Reszke i Jan Jasiński, sekretarzem – Jerzy Wandowski, skarbnikiem - Kazimierz Różański, księgowym – Józef Czerwiński, gospodarzem – Kazimierz Konkol, a członkami Zarządu: Jan Piątkowski, Ludwik Giera, Kazimierz Szczepański, Jerzy Orłowski, Ewa Sakiewicz, Henryk Szczepański, Władysław Chudziński i Roman Piotrowicz.

W 1981 r. w nowej sytuacji politycznej w kraju, uległa również zmianie struktura POD. Sejm uchwalił nową ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych. Powstał Polski Związek Działkowców zrzeszający wszystkich działkowiczów. Krajowy zjazd zatwierdził nowy statut i regulamin. W Nowem, w końcu 1982 r. ogród zrzeszał 197 członków. Zrealizowali oni wiele czynów społecznie użytecznych. Prace te zamykają się wykonaniem 281 mb kanału odwadniającego, 5-ciu studni ściekowych o głębokości dwóch metrów, postawieniem wiaty magazynowej o powierzchni 36 m², zainstalowaniem pompy przy budynku gospodarczym oraz zrealizowaniem prac konserwacyjnych i naprawczych przy wyrównywaniu nawierzchni alejek i w oparkanieniu.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 14 marca 1984r. wybrano zarząd w składzie: Feliks Stanglewski – przewodniczący, Zygmunt Rauchfleisch – zastępca, Jerzy Wandowski – sekretarz, Michał Rauchfleisch – skarbnik, członkami zostali: Bronisław Drost, Jan Piątkowski, Marian Molus, Władysław Chudziński, Stanisław Kłos, Tadeusz Lechowicz, Kazimierz Różański, Stefan Malinowski, Irena Jetkowska, Jan Cejrowski i Jan Kamiński. Genowefa Czaja została przewodniczącą komisji rewizyjnej.
W 1987 r. wyłoniła się realna szansa na budowę wodociągu. Urząd Miasta i Gminy przyznał kwotę 1,3 mln. zł dotacji, a 320 tys. zł wyłożyli działkowicze oraz wykonywali wykopy pod rury kanalizacyjne. Prace trwały od września do końca listopada 1988 r. i zostały zakończone odbiorem technicznym linii; woda dotarła do 193 działek. Jednak przyłącze każdy działkowicz wykonywał na własny koszt. Ogółem inwestycja ta kosztowała ok. 9,3 mln. zł.

Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 2.IV.1989 r. sygnalizowano przypadki kradzieży na działkach, jako problem występujący coraz ostrzej.
W lipcu 1990 r. liczna rzesza działkowiczów została zbulwersowana projektem likwidacji PZD i oddaniem POD w zarządzanie Urzędom Gminnym. Zmiana ta wiązałaby się z wprowadzeniem opodatkowania działkowiczów. Jednak dzięki ogólnopolskiej akcji protestacyjnej działkowiczów, projekty te nie doczekały się realizacji.
W następnych latach, z przykrością należy stwierdzić, że kradzieże nasilały się, szczególnie drobiu oraz wystąpiły ponadto przypadki bezmyślnego niszczenia mienia działkowiczów.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego obradującego 26.IV.1992 r. na przewodniczącego wybrano Antoniego Warzochę. W skład zarządu weszli: Michał Rauchfleisch, Wiktor Dwojacki, Bronisław Drost, Jan Cejrowski, Jerzy Laskowski, Jerzy Trepkowski, Stanisław Kłos, Urszula Czerwińska i Gwidon Krupop. Przewodnictwo komisji rewizyjnej ponownie powierzono Genowefie Czaja, a komisję rozjemczą Stanisławowi Balewskiemu. W przedłożonym sprawozdaniu stwierdzono, że wystąpiło nasilenie włamań do altanek i kradzieży sprzętu przechowywanego w nich. Z przykrością stwierdzono, że policja nie ujęła złodziei.

W następnych latach nie zachodziły zasadnicze zmiany. Podczas walnego zebrania w dniu 14.VI.1996 r. powołano Zarząd i na prezesa ponownie Antoniego Warzochę. Na posiedzeniu Zarządu rozdzielono funkcje następująco: sekretarzem został Jan Cejrowski, magazynierem i gospodarzem – Gwidon Krupop, zastępcą prezesa – Adam Tomczak. Ponadto powołano gospodarzy w poszczególnych alejach: Bronisława Drost, Jerzego Trepkowskiego i Gwidona Krupop, którzy zarazem utworzyli komisję gospodarczą. Prezes Antoni Warzocha na posiedzeniu Zarządu w dniu 25.I.1997 r. przedstawił listę członków, którzy zalegają z opłatami, poinformował że Ogród nie ma żadnych zaległości finansowych, a na koncie bankowym jest 4.150,57 zł. Ponadto kupiono kosiarkę spalinową, którą działkowicze mogą wypożyczać za odpłatnością 10 zł za godzinę. Uchwalono również opłatę za użytkowanie działek w wysokości 6 groszy od metra kwadratowego oraz dodatkową opłatę 2 grosze na wydatki za energię elektryczną i konserwację sprzętu.

Na posiedzeniu w dniu 6.III.1998 r. rozliczenie finansowe przedstawiła Genowefa Czaja. Ponadto uchwalono, że członkowie Zarządu rozprowadzą statuty i regulaminy POD, ustalono opłatę za użytkowanie metra kwadratowego działki w wysokości 7 groszy plus 3 grosze za korzystanie z wody. Postanowiono kwtę 5 tysięcy zł złożyć na koncie o podwyższonym oprocentowaniu oraz ustalono nowe stawki opłat: wpisowe – 50 zł, koszty inwestycyjne 40 zł i przepisania działki. Na posiedzeniu w dniu 7.VIII.1998 r. omawiano wysokie, bo wynoszące ponad 25 tysięcy kWh zużycie energii elektrycznej, gdy w poprzednim roku zużycie to wynosiło ok. 13 tysięcy kWh. Rozważano przyczyny takiej sytuacji. W podjętej uchwale postanowiono: żeby spotkać się z Zarządem Ogrodu im. dr. Neumanna, usprawnić instalację elektryczną pompy głębinowej i dokonać naprawy zniszczonych wirników. Ponadto wyznaczono zakres prac konserwacyjnych i potrzebę wykonania gabloty ogłoszeniowej. Opóźniających się z opłatą składek za użytkowanie działek zobowiązano do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 1 zł.

Na posiedzeniu w dniu 20.III.1999 r. przyjęto sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Łączne dochody wynosiły 8.686,07 zł. Ze składek za użytkowanie działek zebrano 6.676 zł, z czego do Zarządu Wojewódzkiego przekazano 2.377 zł. Wśród wydatków największą pozycję stanowiła opłata za zużytą energię elektryczną (4.820,56zł) i zakup pompy (1.128zł). Biorą pod uwagę zaniedbanie konserwatora pompy postanowiono nie wypłacić mu wynagrodzenia. Naprawę drogi dojazdowej do Ogrodu wyznaczono, jako zadanie na najbliższe miesiące. Gwidon Krupop złożył sprawozdanie z gospodarowania kosiarką spalinową. Podniesiono o 1 grosz składkę za użytkowanie działki.

Na wspólnym posiedzeniu w dniu 5.VIII.1999 r. Zarządów Ogrodów im. dr. Neumanna i gen. Sikorskiego postanowiono kupić i zainstalować pompę głębinową G-90 (zregenerowaną) za 2.364 zł. Całkowity koszt jej instalacji wyniesie ok. 4 tysiące zł.
Podczas zebrania w dniu 27.VI.1999 r. podano najważniejsze dane organizacyjne. Ogród jest zlokalizowany na powierzchni 14 ha lecz z tego areału 9,26 ha przypada na 200 działek. Pozostałą część areału stanowią alejki teren gospodarczy oraz parking samochodowy, który ostatnio został powiększony. Działkowicze życzyliby sobie, żeby wzdłuż szosy do Twardej Góry był bezpieczny chodnik dla pieszych. Już w sierpniu rozliczono całkowity koszt instalacji pompy głębinowej, który wyniósł 4.940,59 zł. Kwota przypadająca do zapłaty przez Zarząd Ogrodu im. gen. Sikorskiego wyniosła 3.293,73 zł. We wrześniu przystąpiono do naprawy drogi dojazdowej do działek, tj. od szosy do bramy. Pracami kieruje Stanisław Balewski. Będzie wykonany chodnik z płyt i krawężników przekazanych przez Urząd Gminy, a droga wyrównana żużlem.

Już XXI wiek

Pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym, XXI wieku odbyło się 26.II.2000 r. Ustalono składkę 12 groszy za użytkowanie metra kwadratowego działki oraz przyznano nagrody pieniężne dla Antoniego Warzochy, Genowefy Czaja, Gwidona Krupop i Stanisława Balewskiego. Obydwa Ogrody otrzymały dotację 4 tysięcy zł z Klose – Pomorskiej Fabryki Mebli. Z kwoty tej 2 tysiące przypadło Zarządowi Ogrodu im. dr. Neumanna. Sprawozdanie z realizacji prac przy układaniu chodnika i utwardzeniu drogi dojazdowej do działek złożył Stanisław Balewski. Łącznie działkowicze przepracowali 442 godzin, prowadzący roboty S. Balewski najwięcej – 80 godzin, potem G. Krupop – 32, B. Drost – 23 i M. Wiśniewski - 20 godzin. S. Balewski postulował, aby wzdłuż drogi posadzić żywopłot. Ponadto by nie dopuścić do niepożądanych zniszczeń postanowiono zamknąć wjazd i wejście na teren działek.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 16.IV.2000 r. na prezesa Zarządu powołano Stanisława Balewskiego, członkami zostali: Aleksander Markowski, Mieczysław Płaczek, Stefan Smagała, Edmund Urbański i Ryszard Dworacki. Wnioski z tego zebrania zobowiązywały Zarząd do dopilnowania przeprowadzania oprysków drzew i krzewów oraz utrzymania czystości. Polecono zająć się działkami zaniedbanymi oraz opracować harmonogram wjazdu na teren Ogrodu. Członkowie zdeklarowali się przepracować społecznie 4 godziny na rzecz ogrodowego środowiska. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 2.V.2000 r. na sekretarza powołano Mieczysława Płaczka. Nastąpiło przekazanie prezesowi S. Balewskiemu materiałów i narzędzi zgromadzonych w magazynie. Uaktualniono wykaz osób upoważnionych do dysponowania kontem bankowym. Jako najpilniejsze zadania postanowiono dokończyć budowę chodnika, wyremontować domek gospodarczy i uporządkować otoczenie oraz naprawić kosiarkę i taczki. Na następnym posiedzeniu (7.VI.00) Zarząd zajął się zagospodarowaniem zaniedbanych działek, których ujawniono osiem. Do planu prac społecznych zaliczono wnioski zgłoszone na walnym zebraniu oraz postanowiono ogłosić konkurs o wyłonienie najlepiej utrzymanej działki. W dniu 21 lipca dokooptowano do Zarządu Ryszarda Kłosińskiego z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji gospodarza Ogrodu. Aktualnie jest 5 działek wyłączonych z użytkowania, dwie zalane wodą i trzy z braku chętnych. Kolejne posiedzenia Zarządu dotyczą istotnych spraw działkowiczów. Ustalono, że do końca września będzie można wjeżdżać na działki, a w październiku od 8-mej do 18-tej. Zarząd dokonywał skreśleń z listy członków oraz ustalił, że wpisowe od nowego roku będzie wynosiło 100 zł. Informację o stanie finansów za 2000 r. przedstawiła G. Czaja. Na koniec roku Zarząd dysponował kwotą 15.381,36 zł, z czego 7.176,76 stanowiła lokata terminowa. Zaległości w opłacaniu składek wynosiły 1599 zł. Zrealizowano plan prac społecznie użytecznych, łącznie przepracowano 670 godzin. Podsumowano konkurs na „Wzorową działkę roku 2000”. Komisja konkursowa ten zaszczytny tytuł przyznała: Konstantemu Żarnochowi uprawiającemu działkę nr 45a, Tadeuszowi Nakielskiemu – nr 29 i Stefanowi Wera – nr 1a. Ponadto 23 działkowców wyróżniono. Konkurs ten jest co roku przedłużany a jego wyniki świadczą o dużym zaangażowaniu wielu członków w upiększenie Ogrodu. Do tego przyczyniają się również realizowane prace społecznie użyteczne. Dzięki wsparciu centralnych władz, które dofinansowały konserwację hydroforni i instalacji wodociągowej, pod koniec kwietnia 2002 roku skończyły się nurtujące działkowiczów kłopoty z zaopatrzeniem w wodę. W październiku wykonano prawidłową konserwację pompy i dlatego od tego czasu pracuje bezawaryjnie. W celu poprawy bezpieczeństwa na działkach i przeciwdziałania kradzieżom 15. marca podpisano porozumienie z Komendantem Policji w Nowem.

Ogród przestał być powszechnie dostępny, gdyż furtka i brama wjazdowa zostały zamknięte, a działkowiczów zaopatrzono w klucze. Ograniczenie wchodzenia dla osób postronnych nie wyeliminowało jednak kradzieży i dewastacji altan w okresie zimowym.
Kontynuowana jest działalność związana z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie oparkanienia. Prace te są wykonywane podczas czynów społecznie użytecznych, a ich zakres uchwalony podczas posiedzeń Zarządu. Jako formę integracji społeczności działkowiczów, w sierpniu 2003 roku zorganizowano Święto Działkowicza, połączone z piknikiem rodzinnym. Uroczystość ta zyskała uznanie działkowiczów i postanowiono jej obchody kontynuować corocznie.

Została uregulowana sprawa rozliczeń finansowych związanych z zużyciem wody. Jej pobór jest mierzony i 2003 roku wynosił 11.950 metrów sześciennych, z ilości tej 8.289 m³ przypada na Ogród im. gen. Sikorskiego. Wprowadzono zasadę, że proporcjonalność zużycia wody równa się proporcjonalności ponoszonych kosztów.
W następnym roku (30.III.04) Zarząd podjął działania zmierzające do uregulowania zaległych składek członkowskich. Siedmiu członków ukarano naganą, a dwóch naganą z ostrzeżeniem. Zdarzają się sporadyczne przypadki pozbawiania członkostwa. Zarząd systematycznie pilnuje prowadzenie prac społecznie użytecznych, gdyż ich realizacja przyczynia się do utrzymania stanu infrastruktury Ogrodu oraz jego systematycznego upiększania. W 2004 roku w działalność społeczną włączyło się 109 członków, którzy wykonali typowe prace konserwacyjne przepracowując 439 godzin. Wykonano dodatkowo stoły i ławki potrzebne dla uświetnienia sierpniowego Dnia Działkowca. W październiku Zarząd został powiadomiony przez Wojewódzki Zarząd Dróg, że dla bezpieczeństwa pieszych na drodze od cmentarza do drogi prowadzącej do działek ustawiono znak A-30 z tabliczką „PIESI” oraz drugi D-42/43 ograniczający prędkość pojazdów do 50 km/godzinę. Następny rok upłynął na realizacji zadań statutowych, które kształtowały się podobnie.

Podczas walnego zebrania obradującego 22.III.2006 r. pod przewodnictwem Mieczysława Płaczka członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Sikorskiego” (jest to aktualna nazwa ogrodu) podsumowali miniony okres, wybrali zarząd i wytyczyli zadania na następne lata. Działkowcy z zadowoleniem przyjęli wprowadzoną od września 2005 roku ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która utrzymała dotychczasowe formy działalności. Uczestnicząca w obradach Lucyna Jercha – przedstawicielka Okręgowego Zarządu PZD przekazała informacje o działalności instancji wojewódzkiej, przedstawiła możliwości rozwojowe oraz zaoferowała pomoc w szkoleniach i organizowaniu pokazów. Natomiast burmistrz – Stanisław Butyński omówił aktualne zagadnienia nurtujące miasto i gminę oraz przekazał informację: że mimo wielu starań o lepsze bezpieczeństwo dojścia do działek, nie ma możliwości wybudowania chodnika wzdłuż szosy prowadzącej do Twardej Góry. Działkowcy przyjęli sprawozdania, udzielili urzędującemu zarządowi absolutorium i wybrali nowe władze. Prezesem został ponownie Stanisław Balewski, a w skład zarządu weszli: Tadeusz Bieliński, Stefan Smagała, Wiktor Karwasz, Edward Kruk, Maryla Wendowska i Stefan Kekenmajster. Członkowie Zarządu, podczas posiedzenia (2.V.06) funkcję zastępcy prezesa powierzyli Stefanowi Smagała, a sekretarza Maryli Wendowskiej. Ustalono również zakres prac społecznie użytecznych i terminy ich realizacji. Sprawozdanie z całościowej pracy Zarządu przedstawił prezes Stanisław Balewski. Podczas dorocznego zebrania sprawozdawczego (17.IV.07) poinformował, że 3 działki nie mają użytkowników, a spośród 197 członków siedmiu zalega ze składkami. Dzięki aktywności grona społeczników zrealizowano szereg prac konserwacyjno-porządkowych. Stwierdził, że otwartą jest nadal sprawa elektryfikacji działek, a największą bolączką jest brak bezpiecznego dojścia do ogrodu, a szczególnie teraz, od czasu rozpoczęcia budowy autostrady, gdy wzmógł się ruch ciężkich wywrotek na tej trasie. Do poruszonych spraw ustosunkował się Jan Grudziński – przedstawiciel Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Kończąc wypowiedź zaapelował o poparcie obowiązującej od września 2005 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdyż zapowiedź zmiany wiązałaby się ze wzrostem kosztów utrzymania działek. Kierownik Posterunku Policji – Jarosław Chabowski podkreślił dobrą współpracę z działkowcami i pozytywną realizację programu „Bezpieczny ogród”. Burmistrz – Stanisław Butyński omówił poruszane sprawy, ubolewał nad brakiem możliwości ich pozytywnego załatwienia oraz przedstawił zrealizowane inwestycje w mieście i na terenie gminy oraz przedstawił wdrożone zadania, których zakończenie przyczyni się do lepszego życia społeczeństwa.

Zebrani zaakceptowali składkę członkowską w wysokości 14 groszy za m² działki i społeczną pracę na rzecz upiększania ogrodu, w wymiarze 4 godzin lub ekwiwalent 10 zł płatny do 30 września. Zobowiązano Zarząd do przedstawienia projektu instalacji energii elektrycznej, zorganizowania składowiska śmieci i ich wywozu oraz zapobieżenia nie uzasadnionym wjazdom samochodów w alejki ogrodu. Kończąc zebranie prezes Stanisław Balewski poinformował, że w następnym roku Ogród będzie obchodził 50-lecie swojej działalności. Zaapelował o pomoc i włączenie się w obchody jak największej ilości członków.

Na kolejnych posiedzeniach Zarząd realizował sprawy statutowe członków, przystąpił do realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu oraz ogłosił terminarz prac społecznie użytecznych. Na posiedzeniu (19.VI.07) Stefan Smagała zgłosił rezygnację z funkcji zastępcy prezesa i na jego miejsce Zarząd powołał Edwarda Kruka. Ustanowieni zostali gospodarze Ogrodu: Stefan Smagała i Henryk Behnke. Podsumowano wywiązywanie się członków ze swoich obowiązków i stwierdzono, że dwunastu zalega z opłacaniem składek. Omówiono zaawansowanie prac społecznie-użytecznych stwierdzając pełną realizację ustalonych zadań. Do swojej świetności powrócił domek gospodarczy, obudowano stanowisko pojemników na śmieci oraz odmalowane zostały: szlaban i balustrady. Zarząd, zgodnie z uchwałą jednostki nadrzędnej ustalił składkę członkowską na 2008 rok, która będzie wynosiła 14 groszy od mkw powierzchni działki.

Podczas walnego zebrania w dniu 23.IV.2008 Zarząd zainaugurował obchody 50-cio lecia istnienia Ogrodu. Przybył Jan Grudziński – przedstawiciel OZ PZD, który przekazał uczestnikom zebrania gratulacje i najlepsze życzenia dalszej owocnej działalności. Okoliczności powstania i rozwój Ogrodu oraz najaktywniejszych działaczy na przestrzeni półwiecznej historii przedstawił prezes Zarządu – Stanisław Balewski. Najbardziej zasłużonym działkowiczom Zarząd przygotował upominki rzeczowe. Otrzymali je: Tadeusz Nakielski, Jan Cejrowski, Gertruda Karwasz, Krystyna Pyrz, Józef Madziąg, Czesław Kubiak, Jadwiga Szczepańska, Józef Malewski, Halina Wiśniewska, Jan Okonek, Stanisław Strączek, Maria Grzyb, Maria Piorek, Henryk Dulny, Zygmunt Lewandowski, Edward Kruk, Małgorzata Jantzen i Wojciech Kleina.

W drugiej części spotkania działkowicze podsumowali wyniki ubiegłego roku, wytyczyli zadania na najbliższe miesiące oraz podjęli wymagane statutem uchwały.
Kończąc spotkanie prezes Stanisław Balewski poinformował, że w okresie letnim na terenie Ogrodu będą kontynuowane obchody zainaugurowanego dzisiaj złotego jubileuszu.

Zebrał i opracował
Zenon Gurbada
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
R.I.P. {*} {*} {*}
Dziś właśnie obchodził...
W miesiąc ponad 600 we...
Była tą jedną, jedyną,...
Od dziś do dyspozycji ...
Artykuły
Odnośnie informacji z ...
[b]ks. Edmund Kamrowsk...
...moi rodzice również...
"Każda historia ma swó...
Janek nie żyje. Zmarł ...
Jakież to ma znaczenie...
Mój tata o tym miejscu...
W ogrodzie moich dziad...
A gdzie plata, trygiel...
Z ciekawością przeczyt...
Fotogaleria
chyba tak ;)
Dzięki, czyli wszystko...
Ika, w latach 60 tych,...
To już drugie zdjęcie ...
biografia Ks. Dr Jana ...
Fajnie, ze BN udostepn...
Jeszcze jedna "perełka...
dawnych fotografii cza...
Ważne znalezisko - fot...
Świetne. Mam zamiar zo...
fajna fotografia ludzi...
Społeczność Tryla świe...
zmienione na wyzsza ro...
zmienione na wyzsza ro...
zmienione na wyzsza ro...
P. Ewa Kania, a nie No...
Smutna wiadomość. Prze...
Pan Ewaryst Bączek prz...
dzięki za potwierdzeni...
Pan J. Rzóska, ja jest...
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Co z tym Neuenburgie...
· Biografia Ks. Dr Jan...
· "Urok papieroska."
· Jan Sikorski ps. Orl...
· Niemieckie meldunki ...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nekrolog Fitcermann

Fara remont dachu

Widok na klasztor po...

Kaffee Koeber

Pocztówka Warlubie

Kościół parafialny

Panorama na farę

Rynek

Kościół pofranciszka...

Kościół parafialny

Przystań Żeglugi Rze...

Cmentarz menonicko-e...

Wisła czerwiec 2017

Malowanie muralu

Mural

rok szkolny 1959/60

Koło pszczelarzy w N...

Auguste Lange Tryl

Gustav Jackel 1877 -...

Gerber geboren Berhe...

Tryl jesień 2016

Tryl jesień 2016

Tryl

Gajewo Zawada

Nowe zimą

Nowe zimą

Nowe zimą

Nowe zimą

Nowe zimą

Wieża ciśnień
Wygenerowano w sekund: 0.23 - 28 zapytań MySQL 9,195,944 unikalnych wizyt