Grudzień 01 2023 22:24:02
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Wyciąg tekstów z Gazety Nowskiej 1923-1939
GAZETA NOWSKA 1923 rok
Informacje i ogłoszenia

13.05.1923
Odsprzedam 40 ct. Kartofli Industry
(1 ctr =100 funtów=ok.50 kg)
Skalski.

08.07.1923
Jutro w niedzielę w Strzelnicy o 4-tej godz. po poł.
WIELKI KONCERT
I wygrywka w kręgle
Wieczorem TANIEC
Morgen Sonntag im Schuetzenhaus um 4 Uhr nachm.
GARTEN-KONZERT
Und Preis – Kugeln
Abends TANZ
W. Kiczka

05.08.1923
Do naszych czytelników
Przypominamy ostatni komunikat obwieszczający podrożenie papieru rotacyjnego za 10.000 kg.
z 32 miljonów marek 8 czerwca
na 118 miljonów marek 29 lipca
a już dzisiaj fabryki podnoszą ceny na 137,7 miljonów marek.
Wobec takiego tragizmu pragniemy jeszcze raz miarodajnym czynnikom zwrócić uwagę na zanik kultury, jako że książka i gazeta niedługo należeć będą do przeszłości.
Związek Zakładów Graficznych i Wydawniczych na Polskę Zachodnią Z siedzibą w Poznaniu

28.10.1923
Z dniem 1.12.1923 uruchomi się kuchnię ludową dla ubogich w Nowem.

23.12.1923
Pokwitowanie
Dla ubogich na gwiazdkę złożyli do tut. biura Magistratu pp.
Borkowski 3.000.000
Wedel 2.000.000
Reichelt 1.000.000
Siudziński 200.000
Dr Neumann 1.000.000
Lejk 200.000
Bank Dyskontowy 5.000.000
Mieran 500.000
Fr. Jasiński 250.000
I. Skalski 5.000.000
Krzemiński 250.000
Wesołowski 500.000
J. Kwela 1.500.000
Dom Nowe 5.000.000 marek
Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać
Nowe, 20.12.1923 Jabłoński Burmistrz


GAZETA NOWSKA 1924 rok
Informacje i ogłoszenia


21.12.1924
Doręczenie publiczne!
Skalski Izydor właściciel młyna w Nowem skarży Benona Eryka Tyahrta nie znanego z miejsca pobytu, poprzednio zamieszkałego w Rozgatem pow. Gniew o udzielenie mu zezwolenia na wykreślenie hipoteki w kwocie 4428 mk. Zapisanej na rzecz pozwanego na nieruchomości Nowe k. 210.
Powód twierdzi, że hipoteka ta już została spłacona.
Wobec tego wzywa się pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Powiatowy w Nowem na dzień
22 stycznia 1925 r. o godz. 10 przedpoł.
biuro I.
Wyciąg tej skargi podaje się do wiadomości celem publicznego doręczenia.
Nowe, dnia 12 listopada 1924 Sąd PowiatowySkarga
Nowe, 7 listopada 1924
Właściciela młyna
Izydora Skalskiego
w Nowem
przeciwko
Benonowi Erykowi Tyahrt
o wykreślenie hipoteki
Jestem zapisanym właścicielem nieruchomości Nowe karta Nr 210 na tej nieruchomości wpisane są dla pozwanego 4.428 marek.
Dowód: akta gruntowe Nowe karta Nr 210 przy sądzie powiatowym w Nowem.
Hipoteka jest wypowiedziana i wypłacona.
Dowód: przysięga, pod zastrzeżeniem podania dowodów dalszych.
Skargę o udzielenie zezwolenia na wykreślenie i wydanie listu hipotecznego już wytoczyłem i wygrałem przy Sądzie Okręgowym w Grudziądzu, Sądzie Apelacyjnym w Toruniu jako i przy Sądzie Najwyższym w Warszawie.
Dowód: 4 b O. 638/21 4 U. 308/23.
W wniosku skargi jednakże wpłynął błąd z tem, że hipoteki były podzielone, tak, że oddział hipoteczny na mocy uzyskanego wyroku hipoteki wykreślić nie wykreślił. Wobec tego proszę o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy z wnioskiem zasądzenia pozwanego i to: zezwolić na wykreślenie hipoteki w kwocie 4.428 marek zapisanej na pozwanego na nieruchomości Nowe karta 210.
Wyrok jest tymczasowo wykonalny
I. Skalski


GAZETA NOWSKA 1926 rok
Informacje i ogłoszenia

24.01.1926
Poszukuję na 1. 2. r. b. wzgl. póĄniej
2 próżne ubikacje i 1 umeblowany pokój.
Oferty proszę składać pod P. w redakcji niniejszego pisma.

06.06.1926
Benzynę do samochodów oddaję
po 82 gr. za litr. R. Chalicki
Drogeria pod lwem

20.06.1926
Niniejszym ogłaszam, że mój wykaz osobisty zgubiłem i unieważniam go.
Georg Krueger, Nowe, ul. Grudziądzka 14

31.10.1926
Uprzejmie zawiadamiam Szanowną klientelę, iż z dniem 2 listopada 1926 uruchamiam moją PIEKARNIĘ
wyposażoną w zupełnie najnowszy patentowy piec parowy, z którego pieczywo bez porównania będzie się wyróżniać pod każdym względem od pieczywa wypiekanego w piecu zwykłym.
Moje ceny będą następujące:
1 funt chleba równać się będzie cenie 1 funt. dobrej mąki żytniej
Za przynoszone chleby do wypieku po 5 groszy od funta
Za przynoszone ciastka do wypieku po 20 groszy od jednej blachy.
Także będę zamieniał za 150 funtów żyta wydam 100 funtów chleba, odbiór chleba częściowy według życzenia
Właściciel młyna i piekarni I.SkalskiGAZETA NOWSKA 1927 rok
Informacje i ogłoszenia


03.09.1927
Polecam moją mąkę i pieczywo po cenach umiarkowanych
1 kg. Mąki żytniej 65 proc. 58 groszy
1 kg. Mąki pszennej 60 proc. 74
1 chleb 1500 gr. z 65 proc. 87
1 bułka 50 gr. z 60 proc. 5
1 szneka 40 gr. z 60 proc. 5
Skalski
Młyn i Piekarnia w Nowem

GAZETA NOWSKA 1928 rok
Informacje i ogłoszenia

06.01.1928
W trzech króli odbędzie się zebranie Towarzystwa Przemysłowców o 5 po poł. na sali p. Borkowskiego.

19.01.1928
Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Nowem urządza w dniu 15.01 Zabawę Taneczną na sali p. Borkowskiego, na którą Szan. Obywatelstwo najuprzejmiej zaprasza.
Program:
g. 7 część koncertowa
g. 8 Jeden z nas musi się ożenić
komedja w 1 akcie.
g. 9 tańce do rana, orkiestra wojskowa.
Miejsce rezerwowe 3 zł, krzesła 2 zł.
Czysty zysk przeznaczony na budowę strzelnicy

03.03.1928
Stanisław Stachuła otwiera kawiarnię przy Rynku nr 33, koncert o godz. 12-2 po poł. i 5-1 wieczorem

Otto Meyert zaprasza do restauracji w hotelu Orzeł Biały

Towarzystwo Gminne Sokół w Nowem zaprasza na zebranie w dniu 11-go marca b.r. w domu Hallera o 2-ej po poł.

10.03.1928
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Świeciu na zasadzie par.33 instrukcji o przymusowem ściąganiu podatków państwowych i opłat z dn.17.5.1926 (Dz.Urz. Min. Skarbu nr 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 24 marca1928 o godz. 11-tej przed południem na Rynku w Nowem odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ruchomości celem pokrycia zaległości podatkowych:
2 samochody ciężarowe, 2 biurka, 1 kanapa, 1 para trzewików, 1 bufet, 1 motor gazowy. Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać w dniu 24 marca 1928 o g. 10 i pół w Nowem na Rynku.
Świecie dnia 14 marca 1928
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Świeciu

24.03.1928
Gościnny występ Teatru Objazdowego Artystów Scen Polskich z Bydgoszczy,
Tylko jeden raz w sobotę dnia 24-go marca o 8 wieczorem w sali p. Borkowskiego, Hotel Concordia odegrana zostanie arcywesoła komedja w trzech aktach Wojna z żonami .
Bilety 1 – 4 zł.

odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną Towarzystwa Gminnego Sokół a drużyną Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej28.04.1928
Zawiadomienie
Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 16 kwietnia b.r. wydzierżawiliśmy od p. Skalskiego z Nowego Młyn i całe przedsiębiorstwo.
Zadaniem naszem będzie zadowolić każdego Klijenta i prosimy o poparcie naszego przedsiębiorstwa. Wyroby nasze pierwszorzędne polecamy po cenach konkurencyjnych. Wszelkie gatunki zboża kupujemy po najwyższych cenach dziennych....
Zarazem donosimy, że od nowych żniw będziemy stale mieli na składzie wszelkie nasiona oraz sztuczne nawozy.
Z poważaniem
Młyn Parowy w Nowem
Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością

05.05.1928
Polecam dzienne świeże herbatniki, biszkopty i konfekt., z dniem 5 bm dzienne lody. Cukiernia Stefana Weiss’a poleca swoje wyroby

Towarzystwo Gminne Sokół w Nowem zaprasza na zebranie w hotelu Dom Polski

Towarzystwo Śpiewu Lutnia zaprasza na koncert

Gazeta przynosi informacje o kolejnych licytacjach majątków, m.in. tartaki, gospodarstwa rolne ( 1 krowa, 4 warchlaki po 800 funtów ), stolarnia, firma Rozmach , sklep sióstr Hundsdorf - naczynia blaszane.

26.05.1928
Polecamy z naszej piekarni chleb 2/3 pszenny i 1/3 żytnio – śrutowy, specjalny dla cierpiących na żołądek, wypiekamy na zamówienie tylko w poniedziałki, środy i soboty. Młyn Parowy w Nowem, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zbrodnia jaka zaszła w Jeleniu z 13 na 14 b.m. niema nic wspólnego z moja osobą. Zatem będę wszystkie osoby, które mnie mieszają z tem zajściem, pociągał do odpowiedzialności
Piaseczno, dn.22.5.1928
K. Balcerowicz

02.06.1928
Doroczne kręglowanie o króla połączone z Zabawą ogrodową w ogrodzie p. Borkowskiego, urządza dn. 3 czerwca b.r. o godz. 3 po poł.
Klub Kręglarzy w Nowem
Dla gości cenne nagrody w kręglowaniu i strzelaniu do tarczy. Wieczorem iluminacja ogrodu. Koncert od g. 3-ciej po południu do póĄnego wieczora. Wstęp od osoby 1,-zł dla dzieci niżej 14 lat w towarzystwie rodziców wstęp wolny. W razie niepogody koncert na sali
Szanowne Obywatelstwo miasta Nowego i okolicy uprzejmie zaprasza Zarząd.


OBWIESZCZENIE
W myśl art. 21 ustawy wodnej jest używanie rzeki do kąpieli dozwolone bez osobnego pozwolenia władzy, które jest potrzebne wówczas tylko jeżeli rozchodzi się o zakłady kąpielowe.
Ze względów bezpieczeństwa publicznego ustala się miejsca do używania kąpieli dla miasta Nowego od ostrogi 14 do 15. Innych miejsc rzeki Wisły do kąpania używać nie wolno z narażeniem życia własnego.
Zarząd prosi odpowiednio powiadomić mieszkańców
Naczelnik Zarządu Koenig
Podpisano 23 maja 1928, Burmistrz Jabłoński

30.06.1928
Od 1.6.b.r. kolejka Twardogóra – Nowe kursuje w niedziele i święta
odjazd z Nowego 8.45
odjazd z Twardejgóry 9.15

26.06.1928 zmarł Otto Meyert07.07.1928
Ogłoszenie
Za nietrzymanie się prawej strony przy wymijaniu pojazdów lub zwierząt jadących lub idących w przeciwnym kierunku, Art. 2 Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych z dn.3.6.1922 o wymijaniu i wyprzedzaniu na drogach publicznych, grozi kara grzywny do 500 zł lub areszt do dwóch miesięcy.

14.07.1928
Ukazał się artykuł pt. Antipolska polityka Niemiec w sprawie komunikacji przez Wisłę . Skrót treści poniżej:
Most w Opaleniu (Muenster) został zbudowany w 1909 roku jako niemiecki most o znaczeniu strategicznym z bocznicą kolejową. Po roku 1918 stał się mostem granicznym pomiędzy Polską i Prusami wschodnimi. Był tam posterunek graniczny, który przekraczało średnio dziennie 19 osób. Utrzymanie mostu kosztowało 3 mln. zł. rocznie. Władze Polskie podjęły decyzję o przeniesieniu mostu do Torunia i otwarciu w Opaleniu przeprawy promowej. Decyzja ta wywołała protesty strony niemieckiej.

25.08.1928
10 września 1928 odbędzie się przetarg na elektryfikację Nowego: budowę stacji transformatorowej i sieci niskonapięciowej trójfazowej oraz oświetlenie ulic.
Burmistrz

13.10.1928
Za nadesłane nam życzenia z okazji ślubu serdecznie dziękujemy
Jerzy Krueger z żoną Małgorzatą Hinz (Georg Kruger und frau Margrete Hinz)

15.12.1928
Zniewagę wyrządzoną w lokalu p. Skrzypskiego w dn.30.11.1928 przeciw kol. Magistratu, a mianowicie p. Borkowskiemu niniejszym odwołuję i w przyszłości podobnych zniewag
wygłaszać nie będę. Podpisano: Paweł Gruenenberg
GAZETA NOWSKA 1929 rok
Informacje i ogłoszenia

05.01.1929
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiamy Szanowną Klientelę Nowego i okolicy, iż przejęliśmy całe przedsiębiorstwo od p. Skalskiego z dniem 1-go stycznia 1929.
Naszym zadaniem będzie dobry towar, sumienna i fachowa obsługa.
Prosimy uprzejmie o łaskawe poparcie naszego przedsiębiorstwa.
Z poważaniem
Firma I. Skalski
Następcy Susek i Cymmer
Młyn Parowy w Nowem
12.01.1929
Przed hotelem Dom Polski , ul. Dworcowa w Nowem odbędzie się licytacja: 2 platformy, 1 wóz roboczy, wóz meblowy, 2 wozy ze skrzyniami, 1 samochód ciężarowy, 2 bryczki, 1 sanie, 1 maszyna do sieczki, 1 maneż, 1 kultywator, 1 pług, 1 radło, 1p. broniew, 1 waga decymalna,5 widłów, 3 pary szory, 4 naszelniki.
Komornik Chojnacki

Wzywam wszystkich przyszłych użytkowników elektryczności do zgłoszenia zapotrzebowania na przyłączenie instalacji i liczników.
Nowe 17.04.1929 Burmistrz Jabłoński

11.05.1929
DO SPRZEDANIA
4 szory robocze, 1 rob. Wóz 35 do 40 ctr., 3 wozy kompletne 50 do 60 ctr., 1 rower używany, różne używane tanie meble.
Skalski Nowe

Dzierżawa ogrodu
Wydzierżawiony ogród od p. Augusty Capteiny przedzierżawię tanio od zaraz. Zgł. do eksp.


08.06.1929
Obwieszczenie
Odwołuję i unieważniam pełnomocnictwo, udzielone w lutym 1929 r. p. Henrykowi Pasterskiemu z Nowego. Zarazem ostrzegam każdego do zawarcia jakokolwiek spraw z pp. Skalskim i Pasterskim z Nowego co do mojej nieruchomości.
Augusta Capteina
Lipiec 1929
Ostrzeżenie
Ostrzegam niniejszym każdego coś na moje nazwisko dawać, gdyż za nic nie odpowiadam
Konrad Ostrowski, Rybaki nr 7

30.11.1929
Szofer
do nowoczesnego Forda ciężarowego potrzebny od zaraz.
Zgłoszenia przyjmuje
Młyn Parowy Nowe

Opona do samochodu
znaleziona została między Warlubiem i Nowem.
Zgłoszenie ul. Zduńska 15
Stefan Jankiewicz

07.12.1929
Kupię każdą ilość
butelek
od wina czerwonego i białego
J. Borkowski, Nowe
GAZETA NOWSKA 1930
Informacje i ogłoszenia

25.01.1930
Półszorek kompletny do sprzedania
Młyn Parowy w Nowem

Weksel gwarancyjny wydany Cechowi Piekarskiemu w Nowem z dniem dzisiejszym unieważniam.
Nowe, 23.1.1930 Młyn Parowy w Nowem

Niniejszym podaję do wiadomości, iż ładuję akumulatory do samochodów i radja
Jan Otlewski, Warsztat Samochodowy, ul. Zielona, telefon 47


22.03.1930
Osobę, która 15.3 b.m. tj. w sobotę wiecz. O godz. 7-mej jechała z Twardej Góry do Nowego kolejką, uprasza się o oddanie torebki, którą zabrała przez omyłkę do eksp. Gazety Nowskiej.
Ludwika Migdowa, naucz. w Twardej Górze

07.06.1930
Znaleziono pieniądze, po które się zgłosić można w ekspedycji tut. gazety

26.07.1930
Nie podlega prawdzie, jakoby Marjanna Kreja moją bieliznę zabrała
O.Werth11.10.1930
Ostrzegam każdego, ażeby mojemu synowi Feliksowi Kuczyńskiemu nic nie dawać, gdyż za nic nie odpowiadam.
Paulina Kuczyńska22.11.1930
Szanownej klienteli miasta Nowego i okolicy podaję do łaskawej wiadomości, że z dniem 13 paĄdziernika b.r. przejąłem PIEKARNIĘ moją w Nowem przy ul. Kościuszki 5 i prowadzę ją wyłącznie na własny rachunek. Polecam przeto Szanownym odbiorcom do łaskawej wiadomości, że puszczane w mieście pogłoski o rzekomym zamknięciu mojej piekarni, są bezpodstawne i należy je uważać jako oszczerstwo ze strony ludzi nieżyczliwych mi.
Piekarnia Parowa w Nowem
(-) I. Skalski


GAZETA NOWSKA 1932
Informacje i ogłoszenia

23.01.1932
Według spisu ludności z dnia 9.12.1931 liczba mieszkańców Nowego wynosi 4.712 osób, z tego językiem polskim włada przeszło 4.000 osób, reszta mówi po niemiecku.

06.08.1932
Zawiadomienie
Niniejszym podaję Szanownej Klienteli z Nowego i okolicy do łaskawej wiadomości, iż z dniem 8 b.m. uruchomię po gruntownej renowacji i przeprowadzeniu ulepszeń mój
młyn w Nowem
Nadmieniam, że wymielam i posiadam stale na składzie wszelkie produkty młyńskie, jak : mąkę żytnią i pszenną, kaszę, śruty i ospy.
Za pierwszorzędną jakość towaru jak i natychmiastową i rzetelną obsługę gwarantuję i proszę uprzejmie o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa.
Z poważaniem
Młyn Parowy w Nowem
I. Skalski


GAZETA NOWSKA 1936
Informacje i ogłoszenia

07.03.1936
Ostrzegam
Żonie mojej Franciszce Modniewskiej, która jest umysłowo chora udzielać jakiegokolwiek kredytu, ponieważ mnie okradła. Następnie uciekła z domu i znajduje się u swojej siostry, Weroniki Trawickiej, w Nowem, ul. Kościuszki 5
Józef Modniewski, Szadek

Kotka
(szara) wabi się Jacuś uciekła. Znalazca zechce oddać, Nowe, Kościuszki 4 Ip. za dobym wynagrodzeniemGAZETA NOWSKA 1937
Informacje i ogłoszenia

13.02.1937
Podziękowanie
Za wzięcie udziału w smutnym obrzędzie pochowania mojego męża i ojca naszego
Ś.P. Jana Świdzińskiego
Składamy tą drogą w szczególności Ks. Proboszczowi, Księżom, Cechowi Piekarskiemu i znajomym, jak również wszystkim, którzy nadesłali wieńce i wyrazy współczucia, najserdeczniejsze
Bóg zapłać
Żona i synowie


GAZETA NOWSKA 1939
Informacje i ogłoszenia

28.01.1939
Jako w drugą bolesną rocznicę śmierci Ś.P. Jana Świdzińskiego odbędzie się Msza Św. w
dniu 31.01. tj. we wtorek o godz. 9-tej przed poł. na którą zapraszają
Żona i synowie

18.03.1939
Torebkę damską z okularami i gotówką zgubiłam na drodze młyn parowy – ul. Sądowa. Za wynagrodzeniem oddać
ul. Sądowa 28

17.06.1939
Ofiarność Polonii na Fundusz Obrony Narodowej....

01.07.1939
Magistrat wydaje maski gazowe dla ludności cywilnej....

08.07.1939
Ogłoszenie
Zarząd Miejski podaje do wiadomości informacje dla ludności jak ma zachować się na wypadek lądowania samolotu obcego państwa....

Kącik Ligi Obrony Powietrznej Państwa
Instrukcja zachowania się w czasie alarmu lotniczego....

26.08.1939
Ostatnie wydanie Gazety Nowskiej!

Maciej Skalski
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.34 - 28 zapytań MySQL 15,783,714 unikalnych wizyt