Absolutorium dla burmistrza
Dodane przez arek dnia Lipiec 16 2019 22:18:03

Na ostatniej sesji rady miejskiej w Nowem rajcy jednogłośnie zagłosowali za wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Czesława Wolińskiego. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy tylko kilku radnych dopytywało się "pierwszego", o sprawy dotyczące sieci kanalizacyjnej oraz czystości powietrza w Nowem. Żaden z mieszkańców nie zdecydował się na wystąpienie podczas posiedzenia.

http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/7,113943,24987942,absolutorium-dla-burmistrza.html