Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Zapomniane cmentarze - zapomniani ludzie

Dodane przez night dnia 17-07-2014 15:14
#46

Wyjazd był owocny, a bydgoski oddział WUOZu wykazał się dużą otwartością pozwalając na publikację pod warunkiem obowiązkowego opisu źródła materiałów (nazwa instytucji udostępniającej oraz nazwisko autora danej karty cmentarnej).

Przeglądając zdjęcia zastanawiam się gdzie się podziały nagrobki sfotografowane w Mątawach w 1987 r. Podobno oficjalnie zachowała się tylko jedna stela umieszczona na terenie kościoła oraz czy słupek w formie jakby obelisku z kirkutu na Garbuzach jeszcze istnieje?

W dalszej części gromadzenia materiałów czekałaby nas wycieczka do Malborka. Tamtejsze archiwum posiada w swoich zbiorach teczki poświęcone:
- dwóm ewangelickim cmentarzom w Nowem,
- cmentarzowi katolickiemu staremu w Nowem,
- nieistniejącemu cmentarzowi ewangelickiemu w Rychławie z 1869 r.