Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Co poprawiamy?

Dodane przez nowoczesny dnia 06-01-2012 22:26
#6

Polecam!. Czytając między wierszami znajdziemy, co można poprawić!! w naszej małej ojczyźnie.
A. Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej
Autor chce wykazać konieczność reform, a zarazem sposób ich przeprowadzenia.

Księga I. "O Obyczajach" - obejmuje rozważania o człowieku, jego naturze, moralności. Podobnie jak Erazm z Rotterdamu, autor uważa, że człowiek powinien dążyć do doskonałości poprzez wiarę i życie zgodne z naturą. Modrzewski uważa, że państwo powinno sprawować kontrolę nad przestrzeganiem zasad moralnych i cnoty, co zagwarantuje mu pomyślność i stabilność. Występuje przeciw przywilejom rodowym wynikającym z pochodzenia szlacheckiego - szczególnie przy obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych. Twierdzi, że decydującym argumentem powinna tu być przydatność samej osoby do zajmowania danego stanowiska, jej mądrość, wiedza i uczciwość.
Księga II. "O Prawach". mniejsza..
W Księdze III. "O Wojnie" mniejsza..
Z kolei Księga IV. "O Kościele" pisarz domaga się zarówno zmian wewnątrz Kościoła, jak i uregulowania wzajemnego stosunku Kościoła i państwa w celu całkowitego uniezależnienia od papieża i jego legatów, reprezentujących interesy obce, często wręcz sprzeczne z interesami Polski. Autor domaga się tu również tolerancji religijnej, zwrócenia uwagi Kościoła na ogół wiernych a nie tylko na kwestie materialne.
W ostatniej Księdze V. "O Szkole" Modrzewski domaga się podniesienia poziomu nauczania, zakładania nowych szkół i poprawienia sytuacji finansowej nauczycieli. Obserwując rozrzutność dostojników kościelnych, chce aby i duchowieństwo brało czynny udział w finansowaniu szkół.
Pozdrawiam Nowoczesny.
Frown

Edytowane przez nowoczesny dnia 01-01-1970 02:00