Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Trochę z historii

Dodane przez czarny0306 dnia 05-10-2006 23:02
#1

Gdzieś... wyczytałem, że w Nowem była kaplica ¦więtego Krzyża... mówi wam to coś? [color=darkred][size=normal][img][/img][/size][/color][addsig]

Dodane przez Monika dnia 11-10-2006 09:54
#2

spytajcie Ikę ona coś na pewno wie[addsig]

Dodane przez Ika dnia 24-10-2006 22:32
#3

Ceo dobrze pamiętasz Smile Kaplica ¦w. Krzyża znajdowała się na Bramie Gdańskiej. Kaplica ta została zniszczona w drugiej połowie XVI wieku. Natomiast brama została rozebrana 300 lat później.[addsig]

Dodane przez 23121959 dnia 21-06-2008 23:47
#4

Udało mi się odnaleźć ciekawy ślad na temat kaplicy Świętego Krzyża.
W Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskie podług urzędowych akt kościelnych z roku 1880 przeczytać możemy:
r .... z wizytacyi biskupa Rozrażewskiego dowiadujemy się, że i w Nowem była kaplica na bramie Gdańskiej. Tytuł miała św. Krzyża. Słynęła przed reformacyą na około z łask i odpustów swoich. Na uroczystości mianowicie św. Krzyża rok rocznie tak wiele przybywało tu wiernych, że ofiary najwięcej składane woskiem i winem, dobrze wystarczały nowskim kościołom do służby Bożej na cały rok. Uposażona była kaplica św. Krzyża jedną włóką roli. Niestety w czasie długoletniego panowania innowierców drogą ta katolikom kaplicę obalono. W roku 1583 ledwie znak po niej został, a o włóce roli nie można było się nawet dowiedzieć, gdzie leżała. Dzwon jako ostatni zabytek podobno wzięto na ratusz....."
Wszystko zostało zapisane na podstawie akt luźnych klasztoru w Nowem. Dokumenty te do chwili obecnej przechowywane są w Pelplinie.

Dodane przez czarny0306 dnia 22-06-2008 00:51
#5

Więc dalej do Pelplina po następne odkrycia...;-))

Dodane przez wih@jsdu dnia 22-06-2008 12:03
#6

Po co do Pelplina, na portalu zajrzyj do Głosu Nowego 2004 nr 6 znajdziesz tam przypomniane dzieje tejkaplicy. Może to czytałeś, gdy pytasz na pczątku wątku?