Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Trochę z historii

Dodane przez 23121959 dnia 21-06-2008 23:47
#4

Udało mi się odnaleźć ciekawy ślad na temat kaplicy Świętego Krzyża.
W Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskie podług urzędowych akt kościelnych z roku 1880 przeczytać możemy:
r .... z wizytacyi biskupa Rozrażewskiego dowiadujemy się, że i w Nowem była kaplica na bramie Gdańskiej. Tytuł miała św. Krzyża. Słynęła przed reformacyą na około z łask i odpustów swoich. Na uroczystości mianowicie św. Krzyża rok rocznie tak wiele przybywało tu wiernych, że ofiary najwięcej składane woskiem i winem, dobrze wystarczały nowskim kościołom do służby Bożej na cały rok. Uposażona była kaplica św. Krzyża jedną włóką roli. Niestety w czasie długoletniego panowania innowierców drogą ta katolikom kaplicę obalono. W roku 1583 ledwie znak po niej został, a o włóce roli nie można było się nawet dowiedzieć, gdzie leżała. Dzwon jako ostatni zabytek podobno wzięto na ratusz....."
Wszystko zostało zapisane na podstawie akt luźnych klasztoru w Nowem. Dokumenty te do chwili obecnej przechowywane są w Pelplinie.