Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Co z tym Neuenburgiem???

Dodane przez rudy_ment dnia 15-11-2005 17:49
#95

Załamać się można. Przed chwilą Ceo zamieścił w galerii - dawni nowianie zdjęcie biskupa Rednera i Roma pyta co on ma wspólnego z Nowem. Wklejam tu fragment artykułu, który ukazał się Głosie Nowego:

Oni byli stąd r11; o kapłanach urodzonych w Nowem.

Wreszcie ostatni z listy kapłanów urodzonych w Nowem ks. Leon Redner należy do tych, którzy w wyniku działalności duszpasterskiej, studiów i twórczości został biskupem diecezji chełmińskiej; mianowany został przez papieża Leona XIII 19 listopada 1886 i otrzymał sakrę biskupią w Pelplinie 9 I 1887 r.

Urodził się 13 września 1828 r w rodzinie nauczyciela Wojciecha i Fryderyki Stock (wyznania ewangelickiego). Dziadek Rednera nazywał się Mówiński i zmienił nazwisko na Redner. Przyszły biskup kształcił się w gimnazjum chełmińskim (od 1842 r), gdzie uczył się obowiązkowo języka polskiego, który wprowadzono do gimnazjum w 1840 r. Egzamin dojrzałości złożył w 1848 r. Studiował teologię na uniwersytecie we Wrocławiu i w Seminarium Duchownym w Pelplinie (1849-50). Z polecenia bpa A. Sedlaga kontynuował studia we Wrocławiu. Na podstawie rozprawy rDe purgatorior1; otrzymał stopień licencjata teologii (6 VIII 1852). Kurs praktyczny odbył w Pelplinie i przyjął 17 IV 1853 święcenia kapłańskie.

W rSłowniku...r1; ks. Mrossa możemy śledzić karierę kapłańską i publikacje księdza Rednera. Postrzegany był przez władze rządowe jako odpowiedni kandydat do wysokich urzędów kościelnych r11; co potwierdza opinia ministra G. Gosslera o ks. Rednerze: r przy całej wierności wobec swojego Kościoła, łączy wyraźne niemieckie przekonanie i zdecydowany charakter.r1;

W latach 1882-86 zastępował kilka razy podeszłego w latach bpa J.N. Marwicza na konferencjach biskupów w Fuldzie, a po jego śmierci Kapituła Katedralna wybrała go 4 VI 1886 r. na Wikariusza Kapitulnego.

Na wakujące miejsce biskupa diecezji chełmińskiej minister G. Gossler proponował cesarzowi innego kandydata ro zdecydowanie niemieckich przekonaniachr1; ale sam wątpił w to , że Kapituła poprze go, więc radził podjęcie rokowań ze Stolicą Apostolską.

I tak jak wspomniałem wyżej papież Leon XIII mianował ks. Leona Rednera urodzonego w Nowem. 26 lutego 1887 r. miał posłuchanie u cesarza w Berlinie; doczekał się zezwolenia rządu r11; 17 czerwca 1887 r.- na otwarcie Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym uroczysta inauguracja odbyła się 4 października 1887 r.

Odbywał wizytacje w diecezji, w czasie których przemawiał do wiernych po polsku; tworzył liczne placówki duszpasterskie, finansował liczne budowy kościołów r11; czego liczne przykłady przytacza ks. H. Mross w swym dziele.

Jednak w sprawach polskich cechowało go poczucie zależności od rządu, ulegał naciskom pruskiej administracji, która ograniczała uprawnienia władzy duchownej. Niektóre parafie obsadzał duchownymi Polakami, ale częściej preferował księży r11; Niemców.

Odznaczony był licznymi i wysokimi odznaczeniami. Zmarł w Pelplinie 1 IV 1898 r. Na jego pogrzebie uczestniczył metropolita gnieźnieńsko-poznański Florian Stablewski.

Tyle kapa. Myślę, że warto utwalać wiedzę o nowianach, którzy po sobie jakiś ślad zostawili. 3maj się Roma.