Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Co z tym Neuenburgiem???

Dodane przez arek dnia 24-01-2013 10:44
#134

SĄD GRODZKI W NOWEM
Sąd Grodzki w Nowem wszczął postępowanie o uznanie
następujących osób za zmarłe: na wniosek:
1) Józefy Miszewskiej w Nowem, męża jej Wacława Miszewskiego, nauczyciela, urodzonego 19 listopada 1896 r. w Zalesiu, zamieszkałego w Zdrojewie, powiat świecie, aresztowanego 28 października 1939 w Zdrojewie i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
2) Marii Lietzowej w Gniewie, męża jej Kazimierza Lietza, nauczyciela, urodzonego 26 maja 1902, w Lubawie, zamieszkałego w Pieniążkowie, powiat świecie, aresztowanego 22 października 1939, w Nowem, i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
3) Heleny Kurczalskiej w Strzelnie, męża jej Ludwika
Kurczalskiego, posterunkowego p. p., urodzonego 10 lipca 1891, w Orpiszewku, zamieszkałego w Warlubiu powiat Świecie, aresztowanego 21 października 1939, i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
4) Marty Kotowskiej w Leśnej Jani, męża jej Leona
Kotowskiego, robotnika, urodzonego 18 czerwca 1899, w Leśnej Jani, powiat Starogard, zamieszkałego w Leśnej Jani, aresztowanegO 25 października 1939, i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
5) Ireny Oelbergowej w Frący, męża jej Mariana Oelberga, nauczyciela, urodzonego 4 września 1905, w Tucholi, zamieszkałego w Lalkowach, powiat Starogard, aresztowanego 13 października 1939, w Skórczu, i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
6) Anny Czortek w Rynkówce, męża jej Arkadiusza Czortka, rolnika, urodzonego 18 grudnia 1906, w Warlubiu, zamieszkałego w Rynkówce, powiat Starogard, aresztowanego 22 listopada 1939, i wywiezionego ze Starogardu w niewiadomym kierunku.
7) Marii Kraszuckiej w Toruniu, męża jej Henryka Kraszuckiego, drogerzysty, urodzonego 6 lutego 1909, w Toruniu, zamieszkałego w Nowem, powiat świecie, aresztowanego 21 października 1939 i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
8) Anieli Czajkowskiej w Gdyni, męża Franciszka Czajkowskiego, inwalidy wojennego, urodzonego 17.5.1890, w Morgach, zamiesZkałego w Gajewie, powiat świecie, aresztowanego w październiku 1939 i wywiezionego w niewiadomym kierunku.
Wzywa się wymienionych zaginionych, oraZ wszystkie osoby, które mogą udzielić o zaginionych wiadomości, aby w ciągu trzech miesięcy zgłosili się, względnie donieść o nich Sądowi...


Monitor Polski 1 lipca 1946