Tytuł: Nowe nad Wisłą, Neuenburg an der Weichsel :: Co z tym Neuenburgiem???

Dodane przez arek dnia 12-05-2008 01:45
#110

Z Dziennika Kujawskiego wydanie Inowrocław nr. 122, czwartek 30 maja 1895r. : " (..) W Komorsku pod Nowem (Neuenburg) W Prusach Zachodnich zawiesili katolicy na łuku tryumfalnym, wzniesionym na cześć nadjeżdzającego X.Biskupa Rednera, polski napis "Witamy". Policyi zawadził atoli ten polski napis bardzo i nakazano go usunąć. X. proboszcz dr. Muszyński zaniósł przeciwko tej samowolii policyjnej protest do prezesa regencyjnego drogą telegraficzną. Zażalenie miało ten skutek, że policya odebrała nakaz, aby polskie powitanie pozostawiła w spokoju, jeżeli komitet uroczystościowy zawiesi obok niego niemieckie "Willkommen" Komitet jednak nie zastosował się podobno do tego żadania ale widząc, aby takowe miało jakąkolwiek prawną podstawę. Tej zuchwałości Polaków nie może gorliwy o honor niemczyzny naczelnik miejscowej policyi pojąć, ale mimo to nie nalegał podobno więcej na spełnienie regencyjnego rozkazu."

O Biskupie Rednerze dyskutowano juz na forum , również znajduje się w galerii rycina przedstawiajaca jego osobe.