Historia harcerstwa w Nowem 1925-1986
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00
Harcerstwo w mieście rodziło się razem z miastem w II Rzeczypospolitej, narodziny i początki były jak zawsze trudne. W Nowem w 1925 roku powstała pierwsza drużyna ZHP, której założycielem i drużynowym był Wł. Włoch - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowem.


W jakiś czas od założenia pierwszej drużyny im., R. Traugutta powstaje druga drużyna męska, która przyjmuje nazwę Czarna Dwójka drużynowi to: Fr. Gibowski, dh. Łoliński i Fr. Szuflitowski zaś drużyny szkolnej Znaniecki Franciszek. W latach czterdziestych w Nowem powstaje szczep, szczepowym został Witold Sękowski. Prawdopodobnie w lipcu 1936 roku powstaje w Nowem pierwsza drużyna żeńska z inicjatywy p. B. Drozdowskiego i Witolda Sękowskiego. Bardzo silnym w tym czasie było Koło Przyjaciół Harcerstwa. Najważniejsze imprezy doroczne to: Wiosenny przegląd drużyn harcerskich, który przeważnie odbywał się w maju i Dzień Harcerza, który odbywał się pod koniec czerwca każdego roku. W okresie wojny ZHP przestaje działać. Wznawia działalność z dniem 9 maja 1945 roku z inicjatywy, dh. W. Sękowskiego, dh. Zygfryda Dunajskiego, drużynę żeńską organizuje dh- na Regina Wróblewska- Szwarc. Przedwojenny Dom Hallera po odremontowaniu przez harcerzy przeznaczony został na Dom Harcerza. W okresie powojennym przewinęło się przez ZHP i OH cały szereg instruktorów i przyjaciół Związku m.in.: phm.Pokryszka, Fr. Danielewicz, hm RP Zagłoba- Zygler, G. Kazmucha, K. Rosenkiewicz, Henryk Marszałł, Bogdan Kilkowski, Kazimierz Lorkowski, Irena Lorkowska. W latach 1949- 1956 działa jak wszędzie Organizacja Harcerska. W styczniu 1957 roku odradza się w Nowem ZHP i tu wypada wymienić kilku działaczy, dzięki którym ZHP staje się poważną organizacją. Są to: Róża Witek, Stanisław Kłos, Jadwiga Staniszewska, Józef Szwarc, Stanisław Muzalewski, Tadeusz Sworowski, dh hm. Kolanowski, Heliodora Kowalska, Gabriela Chmielewska, Kazimierz Pamuła, Janina Sulkowska, Barbara Hołoga, B. Markowski, Regina Fandrejewska, Krystyna Znaniecka, Zdzisław Nogalski. Najważniejsze prace to: przygotowanie i udział w obchodach 700 lecia grodu, udział w Alertach Naczelnika ZHP, obozy, kominki itp. W naszym okręgu harcerstwa organizowany był zlot Nieprzetarty Szlak - rodzaj imprezy, na której pracowano z dziećmi specjalnej troski. Nowe zorganizowało VI Zlot w 1972 roku, XI Zlot w 1977 roku i XX Zlot w 1986 roku, który organizowany był przez Schronisko dla Nieletnich w Nowem przez hm PL. Stanisława Muzalewskiego.


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
pwd. Rafał Openkowski

www.swiecie.zhp.org.pl