Gniazdo Kopickich
Dodane przez arek dnia Czerwiec 04 2011 23:46:40
Nazwisko Kopicki jest nazwiskiem przymiotnikowem i pochodzi od wsi, czyli dziedzictwa tej rodziny, które zatem stanowi gniazdo jej. Gniazdem tem jest wieś Kopitkowo w powiecie świeckim. Tam siedzieli Kopiccy, przez kilka wieków, nawet od niepamiętnych czasów, stąd rozeszły się odgałęzienia w inne strony, np. do Księstwa, na Kaszuby, w Toruńskie itp.

Kopitkowo zachodzi już w dokumentach księcia Mestwina. Na mocy dokumentu z 26.3.1290 podarował Mestwin, książe pomorski, braciom Żywanowi i Przybisławowi wieś Kopitkowo, wolną od ciężarów prawa książecego, i to za wierną ich służbę, jak to dokument wyraźnie zaznacza (Peribach. Pom. Urkb. Nr. 463). Żywan posiadał także wieś Bratwin pod Grudziądzem. Wieś tę zapisał on razem ze swą żoną Adelheid klasztorowi cystersów w Pelplinie. Z faktu tego wnioskuję, że małżeństwo to było prawdopodobnie bezdzietne. Żywan zajmował niezawodnie poważne stanowisko w hierarchji urzędniczej Mestwina, gdyż dokument z r. 1307, w którym występuje jako świadek przy darowiźnie Gotschalk'a z Jani, dotyczącej wsi M. Wudzyna na rzecz klasztoru w Byszowie, tytułuje go komesem. (Pom. Urkb. Nr. 658)

Być może, że od powyższego Przybisława z Kopitkowa - skoro się przyjmie, że Żywan zmarł bezdzietnie, pochodzą Kopiccy, których zastajemy w Kopitkowie w 16 stuleciu.

Taryfa podatkowa z r. 1570 wymienia jako udziałowców w Kopitkowie szlachetnych Wawrzyńca Kopickiego (Kopitzki) i Stanisława (Stenzeslaus) Kopickiego. Pierwszy posiadał 10 włók, ostatni 3 włóki. Wawrzyniec posiadał także udział (4 włóki i karczmę) w Kościelnej Jani. Kilka dat o Kopickich podaje także Maerzier w swej historji powiatu świeckiego (Gesch. d. Schwetzerkreises 1466 - 1873. Z. W. G. V. 17-19). W 16 stuleciu występuje nazwisko ich w pisowni: Kopicki, Kopizki, Kopiczki i Kopitzki.

W roku 1533 nabył Jan Kopicki (Hans Kopiczki) prawa brata swego, dotyczące Rulewa, Buśni, Świętego, Marzy (Stara) i Grupy z przynależnościami. Jeszcze w r. 1573 znajduje się rodzina Kopickich w posiadaniu udziałów w Grupie, Buśni i w Marzym.

O Stanisławie Kopickim, o którym powyżej wspomniałem, przytacza Maerzer z archiwalji miasta Nowego pewną awanturę, która zakończyła się dla niego bardzo tragicznie.

We wrześniu 1537 spotkali Tomasz Czerwiński i Stanisław Kopicki na drodze, prowadzącej do Nowego przez Lalkowy do Kopitkowo, pachołków i towarzyszy starosty grudziądzkiego pana Sokołowskiego i wołali za nimi: "Panowie, jedziecie jak szewcy". Wskutek tej obelgi rozkazał starosta, który w tej chwili nadjechał uderzyć na obu szlachciców, przyczem jeden z pachołków starościńskich został zabity na miejscu, a Stanisław Kopicki odniósł ranę. W dniu św. Michała następnego roku zostali Jan i Stanisław Kopiccy podczas jazdy do kościoła w Lalkowach w lasku pomiędzy Froncą a Kopitkowem napadnięci przez kapitana Mossigk'a i jego ludzi, uzbrojonych w tarcze, łuki i piki. Na hasło: "Bij, zabij" oddała gromada ta kilka strzałów i rzuciła się na Kopickich. Obaj Kopiccy zostali ciężko ranni. Po tej awanturze pojechał Adam Mossigk z 6 uzbrojonymi do Kościelnej Jani i wstąpił tam w pełnym uzbrojeniu do kościoła...

Jan Karnowski
Mestwin, R.5/6 nr 11, 1930