Jak świętowano w Nowem 3 Maja 1928 r.
Dodane przez arek dnia Marzec 16 2011 19:12:18
Mam przed sobą „Gazetę Nowską” nr 17 z 28 kwietnia 1928 roku. Trudno dziś powiedzieć, jak świętowano rocznicę Konstytucji w tamtych czasach. Mogę podać te dane, które znalazłem w tej gazecie. Przepisałem z zachowaniem oryginalnej pisowni. Podziwiam! Program ogłoszony wcześniej uważam za ambitny,  ... a może wręcz zdumiewający. Ocenę i komentarz pozostawiam  wiernym miłośnikom Portalu.

Program uroczystości
rocznicy wiekopomnej
Konstytucji 3 Maja

2-go maja:
Od godz. 8-mej wiecz. iluminowanie wieży wodnej.
O godz. 8.30 wiecz. stoją wszelkie Towarzystwa Przysposobienia Wojsk. i Straż Pożarna na dziedz. szkoły powszechnej gotowi do capstrzyku (bez sztandarów).

Iluminacja, bengalskie ognie i t. p.

3-go maja:
O godz. 6 rano pobudka na rynku i ulicami.
O godz. 3.30 przed poł. uroczystość szkolna w tut. hali gimnastycznej.
O godz. 9.30 stoją szkoły, korporacje miejskie, urzędy, towarzystwa i cechy z sztandarami na dziedzińcu szkoły powszechnej gotowi do pochodu.
O godz. 10 przed poł. uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym. Śpiewy wykonuje Tow. Śpiewu Lutnia.
Po nabożeństwie zbiórka wszystkich Towarzystw i t. d. na cmentarzu, skąd wymarsz na rynek, gdzie odbędzie się przemówienie, śpiew Lutni, pozatem defilada towarzystw i cechów ulicą Gdańską przed ratuszem.
Rozwiązanie pochodu przed hotelem „Dom Polski”, gdzie tow. i cechy składają tymczas. swoje sztandary.
Następnie koncert na rynku.
O godz. 3 po poł. zbiórka towarzystw i cechów na rynku (bez sztandarów) i wymarsz na boisko przy „Domu Hallera”
O godz. 3.30 po poł. na boisku igrzyska między innemi tradycyjny mecz piłki nożnej pomiędzy tow. „Sokół”, a tow. Młodzieżą Katolicką o nagrodę wędrowną, występy innych tow. i szkół.
O godz. 6.30 po poł. odmarsz do miasta.
O godz. 8.30 wiecz. uroczysta „Wieczornica Ludowa” na Sali p. Borkowskiego.
O godz. 9.30 wiecz. tańce na sali pp. Borkowskiego, B. Stasiewskiego i Meyera.
Obowiązkiem wszelkich Towarzystw, Cechów. Korporacji, i Urzędów oraz Obywatelstwa jest gremialnie stanąć w dniu tym celem wzięcia udziału w uroczystości narodowej.
Komitet.

Odezwa

W dniu święta narodowego Konstytucji 3 Maja wzywa się wszystkich Obywateli miasta o udekorowanie domów i wywieszenie chorągwi.
Nowe dnia 18 kwietnia 1928 r.
Jabłoński
burmistrz

O D E Z W A!

W dniu 3 Maja 1928 r. odbędzie się szereg uroczystości i pochodów narodowych polskich – jak to w osobnym programie podano już do wiadomości.
Niniejszym prosimy wszelkie organizacje, stowarzyszenia, cechy, związki i urzędy – by stawiły się punktualnie o godzinie 9.15 na placu szkolnym – celem uformowania pochodu.
Miarą okazałości pochodów – będą organizacje – maszerujące w kolumnach.
Dlatego też apelujemy gorąco do wszystkich organizacji polskich, by wzięły jak najliczniejszy udział w pochodzie.
Niezorganizowanych Obywateli Polaków zapraszamy, by wzięli jak najliczniejszy udział w uroczystościach.
Wszystkim po polsku myślącym Obywatelom zwracamy uwagę, że uczestnictwo w uroczystościach 3 Maja jest Ich obowiązkiem moralnym.
Nazwiska opieszałych opublikujemy bezwzględnie.

Komitet
Obchodu Uroczystości 3 Maja.

Zenon Gurbada