80 lat temu nie było komputerów
Dodane przez arek dnia Marzec 14 2011 13:42:06
Narzekamy, kłócimy się. A jak działano przed wojną; pokazują to materiały z Gazety Nowskiej, chociażby te znajdujące się na portalu. Myślę sobie, że entuzjazm tamtego pokolenia brał się z faktu odzyskania Niepodległości. Praca magisterska p. Zbigniewa Lorkowskiego pokazuje wielość organizacji /dziś mówimy/ społecznych. Może kiedyś powstanie artykuł, może kiedyś magisterka pana Zbyszka zawiśnie na portalu /autor udostępnił mi wersję elektroniczną/ - takie znalezisko on-line z przedwczoraj. Siedzisz w chałupce przy komputerze i przeglądasz czasopisma w bibliotece oddalonej o 200 km. /Namiary: http://kpbc.umk.pl/dlibra/
SŁOWO POMORSKIE (R.7)NR 40, sobota 19 II 1927 r.

NOWE, pow, świecki
Z życia Powstańc6w i Wojaków.
13. II. br. odbyło się w Nowem u drh. Lorkowskiego zebranie zarządów okolicznych
Towarzystw Powstańców i Wojaków a mianowicie: Rychława, Twardagóra, Nowe, Komorsk, Warlubie, Lipinki i Przewodnik. Zebranie zwołane zostało przez
drh. prezesa. Białego z Milewka, celem wszczęcia wspólnych działań nad urządzeniem manewrów. Wybrano następujący zarząd manewrów: drh. Białego, Chojniackiego i Aniszewskiego. Termin ma-
newrów ustalono na 24. 4.br. w okolicy Nowego. Na pokrycie kosztów urządza,Tow.[owarzystwo] Powst[ańców] i Wojaków Nowe, wieczorek z przedstawieniem.
/Zachowałem pisownię oryginału/ kapa

kapa dnia luty 24 2007 12:09:59