60-lecie „Hubertusa” w Nowem
Dodane przez arek dnia Marzec 14 2011 13:40:50
Późnym popołudniem w obecności wszystkich członków, pocztu sztandarowego i zespołu sygnalistów z Centrum Myśliwskiego w Gniewie oraz w towarzystwie przedstawicieli władz samorządowych nastąpiło jego odsłonięcie. Oczytany został akt erekcyjny a ks. prałat Józef Talkowski dopełnił ceremonii poświęcenia. Następnie wszyscy uczestniczyli we mszy świętej w kościele parafialnym. Dalszą część wieczoru spędzono na okolicznościowym spotkaniu w restauracji „Dowhań”. Historia działalności koła została zebrana w gablotach i towarzyszyła spotkaniu. Jeszcze przez 3 tygodnie, odwiedzający restaurację będą się mogli z nią zapoznać.

Początki działalności łowieckiej w Nowem sięgają miesięcy powojennych. Już 17 maja 1946 roku odbyło się pierwsze zebranie miłośników myślistwa oraz powołano zarząd. Prezesem został przedwojenny działacz Zbigniew Urbański. We wrześniu zarząd wystąpił do Pomorskiej Rady Łowieckiej w Toruniu o przyjęcie koła do Polskiego Związku Łowieckiego. Po zarejestrowaniu koło dzierżawiło 5 tysięcy hektarów terenów w nowskiej gminie. W 1949 roku przyjęto nazwę „Hubertus”. Przez pięć lat myśliwi działali wespół z członkami z Warlubia. Po rozdzieleniu się koło podpisało umowę dzierżawną na dwa obwody łowieckie o powierzchni blisko 11 tysięcy hektarów, na których przez cały czas prowadzą gospodarkę łowiecką. Ponieważ są to przeważnie pola, myśliwi zajmują się hodowlą zajęcy, bażantów i królików, którymi zasilają łowiska. W najbliższym czasie przewiduje się zorganizować hodowlę kuropatw. Dla polepszenia warunków bytowych zwierzyny, koło uprawia 16 ha gruntów rolnych.

Członkowie współpracują z rolnikami i młodzieżą propagując etykę i tradycje łowieckie. Dokładają wszelkich starań, aby działalność ta zaowocowała na rzecz społeczeństwa i służyła ochronie przyrody.

W 50-lecie koło zostało uhonorowane sztandarem, a obecnie odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Przez dotychczasowy okres działalności przewinęło się 111 członków w 17. okresach kadencyjnych. Obecnie zarządowi prezesuje Czesław Elszkowski, łowczym jest Roman Sandak, sekretarzem Piotr Zgubiński, a skarbnikiem Alfons Jabłoński. Koło zrzesza 38 członków macierzystych i jednego stażystę.

Niniejszą relację kończymy pozdrowieniem myśliwych „Darz Bór”

Zenon Gurbada