Relacja naocznego świadka
Dodane przez arek dnia Marzec 14 2011 12:22:43
W styczniu minęła 85 rocznica powrotu Nowego do Rzeczypospolitej. Poniższy tekst jest relacją naocznego świadka tych zdarzeń. Ks. Tadeusz Bartkowski w latach 1912 - 1938 był proboszczem w parafii św. Mateusza - w farze. Jego wspomnienie utrwalił w swojej pracy ks. Henryk Mross zatytułowanej: Parafia pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem. Kronika, Nowe n/Wisłą 1962r.(maszynopis).


„ W sobotę 24 I 1920 r. oddano o godz. 15;30 władzę miejską Polsce. Na domach urzędowych zawisła ukochana polska biało-czerwona chorągiew. Następnego dnia 25 I wkroczenie wojsk polskich do miasta naszego o 14;30. Była to niedziela. Przywitani na Rynku przez miejscowego proboszcza ks. Bartkowskiego. O 17;00 rozchód, o 18;00 nabożeństwo dziękczynne w farze. Na drugi dzień o 10;30 msza św. polowa na Rynku. Wspaniałość tych dni uroczystych będzie dla parafian nowskich pamiątką. Bogu niech będę dzięki, że i ja jako proboszcz parafii tych dni doczekał” Zapisał ks. Bartkowski, Liber mortuorum 1920”


Pro memoria podaję aby przetrwała w naszej świadomości. kapa
sat dnia marzec 20 2005 16:57:10