Pominiki przyrody
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00
Pięć buków zwyczajnych odmiany czerwonej o obwodach w pierśnicy: 230, 180, 175, 170 i 162 cm rosnących na działce ewidencyjnej nr 1/1 obrębu Kozielec w miejscowości:
Kozielec w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiących własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nr rejestru woj. - 1372.

Topola czarna o obwodzie w pierśnicy 576 cm rosnąca na działce ewidencyjnej nr 185 obrębu Kozielec w miejscowości Kozielec w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu Dróg w Świeciu n/Wisłą. Nr rejestru woj. - 1373.

Trzy dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy: 270, 360 i 330 cm rosnące przy posesji nr 30 w miejscowości: Mątawy w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiące własność Augustyna Krakowiaka zamieszkałego w Mątawach 30. Nr rejestru woj. - 455.

Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 360 cm rosnący naprzeciwko mleczarni przy posesji nr 35 w miejscowości: Mątawy w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiący własność Stanisława Szuchowskiego zamieszkałego w Mątawach 35. Nr rejestru woj. - 456.

*Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 600* i 383 cm rosnące przed budynkiem nr 52 w miejscowości: Mątawy w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Zakładu Rolnego w Mątawach. Nr rejestru woj. - 457.
* Klasa I - z uwagi na wiek i wymiary.

* Cztery lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy: 430, 330, 330 i 290 cm, lipa drobnolistna czterowierzchołkowa o obwodzie w pierśnicy 660* cm oraz dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 380 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 30 obrębu Milewko w miejscowości: Milewko w gminie Nowe, stanowiące własność Lucyny Hajko zamieszkałej w Milewku. Nr rejestru woj. - 458, 459 i 1076.
* Klasa I - ze względu na pokrój.

Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 262 i 195 cm rosnące w pobliżu zabytkowego parku dworskiego przy budynku nr 2 w miejscowości: Milewo w gminie Nowe, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Zakładu Rolnego w Milewie. Nr rejestru woj. - 460.

Cztery lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy: 465, 358, 350 i 302 cm, cztery dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy: 382, 370, 285 i 260 cm oraz dwa kasztanowce zwyczajne o obwodach w pierśnicy 301 i 300 cm rosnące w zabytkowym parku dworskim (nr rej. zabytków 143/A) w miejscowości: Milewo w gminie Nowe, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Zakładu Rolnego w Milewie. Nr rejestru woj. - 461.

Jednostronna aleja złożona z trzydziestu sześciu lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy od 508 do 155 cm rosnąca po południowej stronie w zabytkowym parku dworskim (nr rej. zabytków 143/A) w miejscowości: Milewo w gminie Nowe, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Zakładu Rolnego w Milewie. Nr rejestru woj. - 462.

Dwie robinie grochodrzew o obwodach w pierśnicy 310 i 300 cm rosnące na cmentarzu katolickim przy ulicy Kolejowej w miejscowości: Nowe w gminie Nowe, stanowiące własność kościelną pod zarządem Parafii Rzymsko - Katolickiej w Nowem. Nr rejestru woj. - 463.

Aleja przydrożna złożona z dziewięćdziesięciu czterech drzew, w tym: sześćdziesięciu trzech kasztanowców zwyczajnych o obwodach w pierśnicy od 400 do 300 cm, sześciu klonów zwyczajnych o obwodach w pierśnicy od 300 do 145 cm, pięciu lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy od 555 do 235 cm, dziewiętnastu jesionów wyniosłych o obwodach w pierśnicy od 460 do 160 cm oraz jednego dębu szypułkowego o obwodzie w pierśnicy 300 cm rosnąca przy drodze: Nowe - Tryl w miejscowości: Tryl w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu Dróg w Świeciu n/Wisłą. Nr rejestru woj. - 464.

Aleja przydrożna złożona ze stu siedemdziesięciu pięciu drzew, w tym: stu sześćdziesięciu lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy od 450 do 287 cm, dwunastu jesionów wyniosłych o obwodach w pierśnicy od 260 do 140 cm, dwóch dębów szypułkowych o obwodach w pierśnicy 376 i 360 cm oraz jednego kasztanowca zwyczajnego o obwodzie w pierśnicy 200 cm rosnąca na wysokości miejscowości: Tryl 70 do granic miejscowości: Zajączkowo w gminie Nowe w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu Dróg w Świeciu n/Wisłą. Nr rejestru woj. - 465.