Powstanie Nowego nad Wisłą
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00
W 1277 roku z północnej części kasztelani świeckiej powstała kasztelania nowska, istniała ona co najmniej do 1290 roku. Kasztelania nowska została prawdopodobnie zniesiona z chwilą utworzenia z Nowego wraz z obwodem władztwa terytorialnego , nadanego przez księcia Władysława Łokietka w latach 1296-1300 Aleksemu z Lekinsteinu , a następnie należącego do Piotra Święcy, któremu przyznał Nowe z bliską okolicą w 1301 roku, król czeski i polski - Wacław II. Gród w Nowem istaniał już z pewnością jeszcze przed 1266 r. Jak jednak sama nazwa dowodzi, był to jeden z młodszych grodów na terytorium kasztelani świeckiej.

Napisane na podst. Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu ,Tom I, pod redakcją Kazimierza Jasińsiego, Warszawa-Poznań-Toruń-1979 r.