Nazwa miasta Nowe
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00
(...)Nowe-powstała ona z dawnej nazwy dwuczłonowej Nowe(Miasto), przez opuszczenie drugiego członu, co dzieje się dość często w nazwach tego typu. Gród nad Mątawą nazwano Nowym(Miastem) dla odróżnienia od pobliskiego Starogardu. Potwierdzeniem tego jest nazwa niemiecka, występująca w dokumentach krzyżackich, która jest tłumaczeniem nazwy lechickiej: Nuwinburg, Newinburg (1375). Prusacy używali po rozbiorze w roku 1772 nazwy Neuenburg, która jest wznowieniem nazwy krzyżackiej.(...)

Fragment pochodzi z następującej publikacji: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego rogionu pod redakcją Kazimierza Jasińskiego, Warszawa-Poznań-Toruń-1979, Tom I, s.64