Użytki ekologiczne - Nadleśnictwo Dąbrowa
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00
Bagno o powierzchni 3,73 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Twarda Góra jako części działek nr: 334, 335, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddziały nr: 334i, 335c leśnictwa Dobre obrębu Warlubie nadleśnictwa Dąbrowa, położone w pobliżu miejscowości: Twarda Góra w gminie Nowe, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Dąbrowa. Nr rejestru wojewódzkiego - 896.