Nowe przed wyborami w listopadzie 1933r.
Dodane przez kapa dnia Czerwiec 05 2008 01:36:23
Zdecydowałem się przepisać przedwyborczą notatkę Gazety Nowskiej z jednego zasadniczego względu; podaje ona wykaz ulic i miejscowości, które tworzyły miasto Nowe w roku 1933. Miasto ; a nie gminę. Większość tych ulic potrafię bezbłędnie wskazać, ale są tu i takie, co do których mam wątpliwości, gdzie dziś się znajdują.
Kolejną ciekawostką jest to, że ówczesne lokale wyborcze usytuowano w miejscowych hotelach. Raczej salach widowiskowych tych hoteli. Wyborcy z obwodu I odwiedzą hotel Concordia; natomiast wyborcy obwodu II hotel Dom Polski. Zresztą na portalu znajdują się obydwa. Przypuszczam, że wyimek ten wzbogaca naszą wiedzę o przedwojennym Nowem.
[GN, Nr 46, sobota 18 listopada 1933r. (str 1 )]
Jak będziemy głosować w dniu 26 b.m.
Jak wynika z ogłoszenia, wywieszonego na tablicy, miasto Nowe stanowi 1 okręg i wybiera 12 radnych. Dla wygody naszych czytelników podajemy, że głosowanie odbędzie się w 2-ch obwodach. Komisja wyborcza I obwodu urzędować będzie w lokalu p. Borkowskiego od godziny 9 r11; 19-ej.
W skład tego obwodu wchodzą następujące ulice: Biskupia, Długa, Gdańska, Garbuzy, Kniatek, Grudziądzka, Klasztorna, Kościuszki, Pod Murami, Podgórna,, Plac Klasztorny, Plac św. Rocha, Przykop, Plac Zamkowy, Rynek, Sądowa, Tylna, Targowisko, Wodna, Wiślana i Zduńska.
Komisja wyborcza II obwodu urzędować będzie w lokalu p. Stasiewskiego także od godz. 9-19-tej.
W skład tego obwodu wchodzą następujące ulice: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Kolejowa, Miejski Bochlin, Miejski Tryl, Miejskie Przyny, Nowyświat*, Nowa, Pod Lasem, Radziejewo, Wybudowanie, Rybaki, Zielona i Gdańskie Przedmieście.

* pozostawiłem oryginalną pisownię nazwy tej ulicy.
Toruń, czerwiec 2008 Wybrał i opracował kapa