SGKP - Tryl
Dodane przez kapa dnia Sierpień 03 2007 22:20:50
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1892, tom XII s. 459

hasło: Trel 1) alias Tryl, niem. Treul, 1609 Troel, 1703 Tryl, 1780 Tryll, wieś na Olędrach, na lewym brzegu Wisły, pow. świecki, stacja pocztowa i parafia katolicka Nowe, szkoła 3-klasowa ewangelicka w miejscu; 583 ha (243 roli ornej, 28 łąk, 107 lasu); 1885 r. 61 domów, 92 dym[ów], 17 katolików, 393 ewangelików, 24 dysyd[entów], razem 434 mieszkańców, z których na Swobodę (Freiheit) przypada 43 domy i 299 mieszkańców. Wieś ta należała do starostwa nowskiego, które ją r. 1609 wydzierżawiło miastu z 200 zł. Proboszcz pobierał stąd 5 korców żyta, tyleż owsa. R. 1773 liczyła 60 dym[ów] i 262 mieszkańców (luteranów i menonitów). Bernardyni w Nowem posiadali tu 2 duże łąki (ob. rZeitsch. d. Westpr. Gesch. Ver., 1886, str. 338). Stan bydła był 1773 r. następny: 63 koni, 16 źrebców, 143 krów, 6 jałowic, 193 świni; wysiew: żyta 26 korców, jęczmienia 130, owsa 52, grochu 7, tatarki 4 (tamże, str. 367).
2)T. Szlachecki, niem. Adelig Treul, osada, tamże, powstała na polu Bąkowskiem i Kozieleckiem.
3)T., niem. Neussas-Treul obejmowała 1773 r. 1 własność [?], 15 dymów i 62 mieszkańców.
4)T. Miejski, niem. Staedsich-Treul, kolonia założona na obszarze do Nowego należącym, 26 dymów, 176 mieszkańców. Kś. Fr.


Zasady publikowania.

Starano się zachować pisownię oryginału. Modernizowano pisownię na współczesną w przypadkach oczywistych: np. stąd zamiast ztąd; pozostawiono jednak formy starsze np. na polu Bąkowskiem zamiast dzisiejszego Bąkowskim.
Rozwiązano skróty zgodnie z ich wykazem w tomie I str. 13 i 14. Pozostawiono ogólnie zrozumiałe np. niem. = niemiecki,niemiecka, pow.= powiat. Gdy brak skrótu w wykazie rozwiązuję gdy intuicyjnie zaznaczając to nawiasem kwadratowym [ ] np. dym[ów]. Są też takie przypadki, że skrót znajduje się wykazie i oznacza dwie różne rzeczy; np. wł. = włóka oraz wł. = własność (por. I/14) r11; wówczas sygnalizuję to znakiem [?].
Według tych zasad będę przypominał inne miejscowości z naszych okolic.
Słowo o autorze haseł dotyczących naszego miasta i okolic.
Kś. Fr. to ks Romuald Frydrychowicz (ur. 1850 zm. 1932) to duchowny katolicki, który był wykładowcą historii w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Więcej szczegółów pod linkiem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Frydrychowicz

/opracował kapa/