Warto zobaczyć
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00


Średniowieczny układ ulic i częściowo zachowane gotyckie obwarowania w Nowem;

Kościół farny z przełomu XIV i XV stulecia z barokowym wyposażeniem oraz interesującymi zabytkami z XIV i XV wieku, szczególnie cennymi XIV-wiecznymi malowidłami ściennymi (unikat w skali europejskiej);

Wschodnie skrzydło zamku z rzadko występującymi w zamkach krzyżackich freskami oraz piękną panoramą doliny Wisły;

Filialny Kościół św. Maksymiliana odbudowany po pożarze w r. 1902, z gotycką kryptą o palmowym sklepieniu;

Kaplica św. Jerzego z połowy XIV w.;

Murowany Wiatrak Holender z XIX w.;

PóĄnogotycki parafialny Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1593r. w Pieniążkowie;

Jeziora Radodzierz i Udzierz na skraju Borów Tucholskich z bazą rekreacyjną i rezerwatem roślinności torfowiskowej;

Poholenderska wieś Mątawy z charakterystyczną drewnianą zabudową i niedużym kościółkiem pomennonickim;

Panorama Nowego i wysoczyzny nadwiślańskiej w Trylu;

Nizina Sartowicko-Nowska.