Czy wiecie jak ...
Dodane przez arek dnia Luty 23 2007 22:36:59
„Gazeta Nowska” nr 8 z 22 lutego 1930 r. tak donosiła:
W niedzielę, dnia 16 bm. Nowe obchodziło dziesięciolecie objęcia Pomorza przez armię polską. Imponująco wypadły te uroczystości, a to dzięki pięknemu przybraniu domów i tłumom publiczności, która wzięła w obchodzie udział.
W sobotę, w dniu 15 bm. o godzinie 6-tej wieczorem odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej. Przemówił tu p. burmistrz Jabłoński, przypominając doniosłe chwile przed laty dziesięciu, gdy wkraczały tu wojska polskie. Mowę swoją zakończył p. burmistrz Jabłoński okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Podczas przemówienia p. burmistrza wszyscy obecni radni oraz członkowie Magistratu powstali z miejsc.
W niedzielę uroczystości rozpoczęły się wspaniałym pochodem ulicami: Kolejową, Sądową, Kościuszki, Klasztorną, Rynek i Gdańską, a następnie udano się na nabożeństwo do kościoła farnego, celebrowane przez ks. wikarego Ringwelskiego. Po ewangelji ks. proboszcz Bartkowski odczytał list pasterski ks. biskupa Okoniewskiego, przypominający czasy wkroczenia przed 10 laty na ziemię pomorską oddziałów wojsk polskich i wzywający ludność diecezji do dalszej usilnej pracy dla dobra i potęgi Najjaśniejszej Rzplitej.
Wieczorem odbyła się w Sali p. Borkowskiego wieczornica, przeplatana śpiewem „Lutni” i „Chóru nauczycielskiego”, odczytem o „Znaczeniu Pomorza i Bałtyku dla Polski”, żywymi obrazami itp.
Nadmienić tu wypada, iż z okazji tej uroczystości miasto wypłaciło każdemu ubogiemu 5,00 zł.

Zenon Gurbada

więcej w artykule "Poprzednicy Głosu Nowego" autorstwa Kazimierza Pamuły